Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2005 z dne 31. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2005 z dne 31. 1. 2005

Kazalo

258. Dodatek št. 5 k Pravilom igre na srečo "Hitra srečka", stran 705.

Na podlagi 14. člena Pravil igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. dne 4. 4. 2002, spremembe in dopolnitve dne 25. 11. 2002 in drugega odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska 22, na seji dne 14. 9. 2004 sprejela
D O D A T E K ŠT. 5 K P R A V I L O M
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
S tem dodatkom se določajo elementi za prirejanje 26. serije srečk igre »Hitra srečka«. 26. serija igre »Hitra srečka« vsebuje 2.000.000 srečk.
2. člen
Začetek prodaje srečk 26. serije igre »Hitra srečka« je 1. 2. 2005.
Zadnji dan prodaje srečk 26. serije igre »Hitra srečka« je 31. 1. 2006.
Zadnji dan za izplačilo dobitkov 26. serije srečk igre »Hitra srečka« je 30. 4. 2006.
3. člen
Cena srečke je 150 SIT.
4. člen
V seriji so na posameznih srečkah natisnjeni dobitki v številu in po vrednosti in sicer:
-------------------------------------------------------------
   Štev. dobitkov   Vrednost dobitka   Skupna vrednost
-------------------------------------------------------------
         1    2.000.000 SIT    2.000.000 SIT
         2    1.000.000 SIT    2.000.000 SIT
         20     100.000 SIT    2.000.000 SIT
        100      20.000 SIT    2.000.000 SIT
        200      10.000 SIT    2.000.000 SIT
       1.000      5.000 SIT    5.000.000 SIT
       2.000      2.000 SIT    4.000.000 SIT
       5.000      1.000 SIT    5.000.000 SIT
       10.000       500 SIT    5.000.000 SIT
       50.000       300 SIT    15.000.000 SIT
      110.000       200 SIT    22.000.000 SIT
      560.000       150 SIT    84.000.000 SIT
-------------------------------------------------------------
Skupaj   738.323              150.000.000 SIT
-------------------------------------------------------------
5. člen
Vsaka srečka vsebuje najmanj naslednje elemente:
– ime igre »Hitra srečka«,
– znak in motiv igre,
– ceno srečke,
– znak in naslov prireditelja ter podpis predsednika uprave,
– številko serije in tekočo številko srečke,
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– plan dobitkov,
– prostor v katerem so natisnjeni znaki, denarni zneski in kontrolne številke. Prostor je prekrit s premazom,
– navodila za igralce:
Odstranite premaz. Srečka je dobitna, če je odkrita številka enega od tekmovalcev enaka številki zmagovalca. Pripada vam dobitek v znesku, ki je vpisan pod številko tekmovalca.
– dobitke do vključno 20.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
6. člen
Udeleženec izve za rezultat, ko na srečki odstrani premaz. Srečka je dobitna, če sta pod premazom natisnjena dva enaka znaka pod pogojem, da je kontrolna številka srečke zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju. Vrednost dobitka in kontrolna številka sta natisnjena v poljih pod premazom. Če na srečki nista odkrita dva enaka znaka, ta srečka nima dobitka.
7. člen
Dodatek št. 5 k pravilom igre »Hitra srečka« velja z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporablja pa se za 26. serijo srečk igre »Hitra srečka«.
Št. 216-01/04
Ljubljana, dne 5. novembra 2004.
Janez Bukovnik l. r.
Predsednik uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997 in jo podaljšala dne 17. 12. 1998 s sklepom številka 473-01/98-5 (N).

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo pod številko 471-212-2/04-9 dne 26. 10. 2004.