Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2005 z dne 31. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2005 z dne 31. 1. 2005

Kazalo

257. Navodilo o dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 705.

Na podlagi 53. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 76/03), 8. točke Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 92/03 in 56/04) in tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
1
V Navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 102/03, 135/03 in 64/04) se v A.1. podtočki A. podtočke 9. točke IV. poglavja, pod alineo 'Delež kapitala v prvem kolenu v %' doda nova alinea, ki se glasi:
»'Država nadzora (delež poročevalca < 50%): vpiše se numerično šifro države, v kateri je locirano podjetje, ki ima nadzor oziroma več kot 50% delež kapitala v naložbi poročevalca. V primeru, ko država nadzora ni znana, se vpiše državo tujega partnerja v prvem kolenu.«
2
V B.1. podtočki B. podtočke 9. točke IV. poglavja, se pod alineo 'Čisti dobiček/izguba' doda nova alinea, ki se glasi:
»'Od tega izredni dobiček/izguba': poročevalec vpiše vrednost svojega deleža v izrednem dobičku/izgubi poročevalskega leta (dobiček s pozitivnim predznakom, izgubo z negativnim predznakom), ki mu v tem letu pripada kot vlagatelju v celotnem izrednem dobičku/izgubi družbe v tujini v skladu z njegovim deležem v kapitalu ali s posebnim dogovorom med družbeniki.«
3
V A.1. podtočki A. podtočke 10. točke IV. poglavja, se pod alineo 'Delež kapitala v%' doda nova alinea, ki se glasi:
»'Država nadzora (delež tujega partnerja > 50%)': vpiše se numerično šifro države tiste institucionalne enote v verigi nadzora, ki ni pod nadzorom druge institucionalne enote. Poročevalec navede državo, v kateri je locirano podjetje, ki ima v končni fazi nadzor nad njegovim tujim vlagateljem. V primeru, ko država nadzora ni znana ali pa je enaka državi prvega tujega lastnika, se vpiše državo prvega tujega lastnika.«
4
V B.1. podtočki B. podtočke 10. točke IV. poglavja, se pod alineo 'Čisti dobiček/izguba' doda nova alinea, ki se glasi:
»'Od tega izredni dobiček/izguba': poročevalec vpiše vrednost deleža v izrednem dobičku/izgubi poročevalskega leta (dobiček s pozitivnim predznakom, izgubo z negativnim predznakom) iz izkaza poslovnega izida, ki v tem letu pripada nerezidentu v celotnem izrednem dobičku/izgubi poročevalca v skladu z deležem nerezidenta v kapitalu ali s posebnim dogovorom med družbeniki.«
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. januarja 2005.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.