Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2005 z dne 31. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2005 z dne 31. 1. 2005

Kazalo

256. Sklep o spremembi sklepa o posojilu za čez dan, stran 704.

Na podlagi 7. točke 11. člena, 14. člena, drugega odstavka 18. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o posojilu za čez dan
1
V sklepu o posojilu za čez dan (Uradni list RS, št. 103/02, 34/04 in 99/04) se besedilo prvega odstavka 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»1. Banka Slovenije daje bankam in hranilnicam, kot so opredeljene v veljavnem sklepu o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja in imajo odprt poravnalni račun pri Banki Slovenije (v nadaljevanju: banke), prek odprte ponudbe posojilo za čez dan na podlagi zastave finančnega premoženja. Za zavarovanje obveznosti iz posojila za čez dan banka zastavi finančno premoženje najmanj v višini 110% črpanega posojila.«
2
Črta se 5. točka sklepa, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. januarja 2005.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.