Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2005 z dne 31. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2005 z dne 31. 1. 2005

Kazalo

254. Sklep o spremembi sklepa o obveznih rezervah, stran 704.

Na podlagi 1. točke 11. člena, 19. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) v zvezi z 42.a členom Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 75/02, 15/03, 2/04, 37/04) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o obveznih rezervah
1
V Sklepu o obveznih rezervah (Uradni list RS, št. 99/04) se besedilo 8. točke spremeni tako, da se glasi:
»8. 0-odstotna stopnja obveznih rezerv se uporablja za naslednje vrste obveznosti:
– vloge z ročnostjo nad dve leti,
– repo posle z ročnostjo nad dve leti,
– repo posle z ročnostjo do vključno 2 let, sklenjene v skladu z veljavnim zakonom o finančnih zavarovanjih,
– sredstva, pridobljena z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, z dogovorjeno ročnostjo nad dve leti, in
– sredstva, zbrana v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme.
2-odstotna stopnja obveznih rezerv se uporablja za naslednje vrste obveznosti:
– vloge z ročnostjo do vključno dveh let,
– repo posle z ročnostjo do vključno dveh let, razen repo poslov iz 3. alinee prvega odstavka te točke,
– sredstva, pridobljena z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, z dogovorjeno ročnostjo do vključno dveh let.«
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Prvič se uporabi v obdobju izračuna od 22. 2. do 21. 3. 2005 in v obdobju izpolnjevanja od 27. 3. do 26. 4. 2005.
Ljubljana, dne 27. januarja 2005.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina