Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005

Kazalo

27. Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, stran 51.

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo
1. člen
Trošarina se v zneskih, določenih s to uredbo, plačuje:
                                  tolarjev
1. od motornega bencina iz tarifnih oznak 2710 11 31,
  2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 in
  2710 11 59 (za 1.000 litrov), in sicer za:
1.1. letalski bencin                        101.036
1.2. osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad 0,013 g/l       101.036
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l
   in z oktanskim številom (RON) do manj kot 98          97.508
1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l
   in z oktanskim številom (RON) 98 ali več            97.508
2. od plinskega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 41
  do 2710 19 49 (za 1.000 litrov), in sicer:
2.1. za pogonski namen                        81.770
2.2. za gorivo za ogrevanje                     14.894
3. od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih oznak
  od 2711 12 11 do 2711 19 00 (za 1.000 kilogramov),
  in sicer:
3.1. za pogonski namen                        32.200
3.2. za gorivo za ogrevanje                        0
4. od metana iz tarifne oznake 2711 29 00
  (za 1.000 kilogramov), in sicer:
4.1. za pogonski namen                        32.200
4.2. za gorivo za ogrevanje                        0
5. od naravnega plina (tarifni oznaki 2711 11 00
  in 2711 21 00) (za en kubični meter)
5.1. za pogonski namen                         1,50
5.2. za gorivo za ogrevanje                      1,50
6. od kerozina iz tarifnih oznak iz tarifnih oznak
  2710 19 21 in 2710 19 25 (za 1.000 litrov), in sicer:
6.1. za pogonski namen                        72.477
6.2. za gorivo za ogrevanje                      5.000
7. od kurilnega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 61
  do 2710 19 69 (za 1.000 kilogramov)                3.600
8. od električne energije iz tarifne oznake 2716
  (za 1 megavatno uro)                          0
9. od trdih goriv iz tarifnih oznak 2701,
  2702 in 2704 (za 1 gigajoul kalorične vrednosti)          70,6.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 46/04, 52/04, 68/04, 73/04, 85/04, 100/04, 105/04, 110/04, 120/04, 125/04 in 136/04).
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-16/2005-1
Ljubljana, dne 3. januarja 2005.
EVA 2005-1611-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost