Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005

Kazalo

25. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 45.

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99,46/01 in 106/02 in na podlagi 2. in 82. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet občine Vitanje na 15. redni seji dne 23. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 716/2 pot v izmeri 543 m2, parc. št. 716/3 pot v izmeri 417 m2, parc. št. 715/3 pot v izmeri 312 m2 in parc. št. 715/4 pot v izmeri 157 m2, vse vpisane v vložni številki 154 k.o.Skomarje. Te parcele postanejo lastnina Vitanje in se odpišejo od dosedanje vložne številke 154 k.o. Skomarje in se pri tej katasterski občini odpre nova vložna številka v k.o. Skomarje, kjer naj se vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-19/04
Vitanje, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost