Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005

Kazalo

12. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005, stran 32.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99, 63/99, 22/00, 70/00 in 108/03) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/00 in 110/02) je župan Občine Oplotnica dne 23. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Oplotnica za leto 2005 oziroma najkasneje do 31. 3. 2005 se javna poraba Občine Oplotnica začasno financira po proračunu za leto 2004.
2. člen
Financiranje funkcij, nalog in drugih s predpisi določenih namenov se v navedenem obdobju nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2004 in za iste programe kot v letu 2004.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2004.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje financiranje samo tistih investicij, ki so bile opredeljene v proračunu za leto 2004. Za ta namen se lahko zagotovijo finančna sredstva, če so bile v letu 2004 že sklenjene izvajalske pogodbe in njihovo poplačilo omogoča obseg razpoložljivih sredstev, opredeljenih za obdobje začasnega financiranja.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2005.
6. člen
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Oplotnica sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 031-01-1/2004-204
Oplotnica, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost