Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005

Kazalo

11. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode, stran 23.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odločba US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) ter 11., 17. in 21. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode, na 19. seji, dne 14. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in na javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naselju Medvode, kjer je uveden ulični sistem, se kategorizirajo na lokalne zbirne ceste (s skrajšano oznako LZ) in na lokalne krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
Na območju Občine Medvode ni kategoriziranih kolesarskih poti.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med dvema ali več naselji v Občini Medvode,
– ceste, ki povezujejo naselja v Občini Medvode z naselji v sosednji občini,
– ceste v naselju Medvode z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorijo: lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste.
4. člen
Javne poti so občinske ceste, ki ne izpolnjujejo v predpisu določenih minimalnih elementov za lokalno cesto ali pa so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (vaške ceste ali poti…).
5. člen
Lokalne ceste med dvema ali več naselji v Občini Medvode in lokalne ceste, ki povezujejo naselja v Občini Medvode z naselji v sosednji občini so:
6. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom (Svetje, Medvode in Preska), razvrščene v podkategoriji lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste so:
7. člen
Javne poti v Občini Medvode so:
8. člen
Karte »Kategorizacija občinskih cest«, v merilu 1:20000, z datumom 20. 4. 2004, list 1/4, 2/4, 3/4 in 4/4 so sestavni del tega odloka.
9. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 347-05-3/2004, z dne 2. 6. 2004.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-20/03-9
Medvode, dne 14. decembra 2004.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost