Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005

Kazalo

10. Sklep o uskladitvi višine najemnin v stanovanjih Občine Laško in Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško v obdobju 2005-2007 s podzakonskimi predpisi, stran 22.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/01 in 68/03), 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) in 1. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03) je nadzorni svet Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško, na 12. redni seji, dne 7. 12. 2004, s soglasjem Občinskega sveta občine Laško, z dne 22. 12. 2004, sprejel
S K L E P
o uskladitvi višine najemnin v stanovanjih Občine Laško in Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško v obdobju 2005–2007 s podzakonskimi predpisi
1. člen
Najemnine za stanovanja zgrajena iz nekdanje družbene lastnine ter starejša stanovanja oddana v najem po letu 1991 (preglednica 2A) se dvigujejo postopoma, dokler ne dosežejo stopnje, določene v petem odstavku 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03).
Postopen dvig neprofitnih najemnin za stanovanja iz prvega odstavka tega člena se izvede, kot je razvidno iz naslednje preglednice:
   PREGLEDNICA 2A
+--------------------+-----------------------+-------------------------------+
|Leto        |   Najemnina za   | Najemnina za stanovanja stara |
|          |  stanovanja stara  |     NAD 60 let      |
|          |    DO 60 let    | (v % od vrednosti stanovanja) |
|          |  (v % od vrednosti  |                |
|          |   stanovanja)   |                |
+--------------------+-----------------------+-------------------------------+
|2004 – dosedanja  |     3,13     |       2,54       |
|najemnina      |            |                |
+--------------------+-----------------------+-------------------------------+
|1. januar 2005   |     3,13     |       2,63       |
+--------------------+-----------------------+-------------------------------+
|30. junij 2005   |     3,35     |       3,13       |
+--------------------+-----------------------+-------------------------------+
|31. december 2005  |     3,58     |       3,58       |
+--------------------+-----------------------+-------------------------------+
|30. junij 2006   |     3,81     |       3,81       |
+--------------------+-----------------------+-------------------------------+
|31. december 2006  |     4,08     |       4,08       |
+--------------------+-----------------------+-------------------------------+
|30. junij 2007   |     4,46     |       4,46       |
+--------------------+-----------------------+-------------------------------+
|31. december 2007  |     4,68     |       4,68       |
+--------------------+-----------------------+-------------------------------+
2. člen
Najemnine za stanovanja zgrajena ali oddana v najem po uveljavitvi metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih iz leta 2000 (preglednica 2 Č-D) se dvigujejo postopoma, dokler ne dosežejo stopnje, določene v petem odstavku 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03).
Postopen dvig neprofitnih najemnin za stanovanja iz prvega odstavka tega člena se izvede, kot je razvidno iz naslednje preglednice:
   PREGLEDNICA 2 Č-D
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Leto         |  Najemnina za stanovanja stara pod 60 let (v % od  |
|           |         vrednosti stanovanja)        |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|2004 – dosedanja   |             4,78             |
|najemnina      |                           |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|1. januar 2005    |             4,08             |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|30. junij 2005    |             4,08             |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|31. december 2005  |             4,08             |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|30. junij 2006    |             4,08             |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|31. december 2006  |             4,08             |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|30. junij 2007    |             4,46             |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|31. december 2007  |             4,68             |
+---------------------+------------------------------------------------------+
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2005.
Št. 36004-67/2004-16-03
Laško, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost