Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005

Kazalo

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško, stran 21.

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 14/84, 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. ustavnega sodišča in 44/97), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 31. in 32. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 47/04), ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski svet občine Laško na 15. seji dne 22. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Laško
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Laško (Uradni list RS, št. 114/03; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Dopolni se II. točka 2. člena z novim odstavkom, ki se glasi:
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, se šteje tlorisna površina predvidenih objektov določenih s sprejetim prostorsko izvedbenim aktom.
3. člen
Druga alinea 7. člena odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
– za poslovno dejavnost se po tem odloku štejejo objekti in prostori v katerih se opravlja kakršnakoli poslovna, storitvena, proizvodna ali kakšna druga gospodarska dejavnost, ter spremljevalni objekti in površine kot so pokrita in nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, razen objektov namenjenih za kmetijsko dejavnost in za odprte športne rekreativne površine.
4. člen
13. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
Določbe drugega in zadnjega odstavka tč. I 2. člena odloka, se začnejo uporabljati po pridobitvi vseh potrebnih podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-1/04
Laško, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost