Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2005 z dne 3. 1. 2005

Kazalo

7. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kungota za leto 2005, stran 20.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 102. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) izdaja župan Občine Kungota
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Kungota za leto 2005
1. člen
Financiranje funkcij Občine Kungota ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov, se v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2005 začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Kungota za leto 2004 (Uradni list RS, št. 31/03) za iste programe kot v letu 2004.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni proračunski uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje 31. decembra 2004.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2004.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2005.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolžuje za pokrivanje že zapadlih obveznosti in realiziranih investicij.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja se ne smejo izvajati nove naloge in programi.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Zg. Kungota, dne 29. decembra 2004.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost