Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

1. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta za izgradnjo doma starejših občanov v naselju Videm, stran 14698.

P o p r a v e k
V Sklepu o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta za izgradnjo doma starejših občanov v naselju Videm, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 119-4984/04 z dne 5. 11. 2004, se 3. člen pravilno glasi:
»Pripombe in predloge k osnutku Lokacijskega načrta lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve, pisno in ustno na zapisnik na sedež Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. V času javne razgrnitve bo na sedežu občine organizirana javna razprava, ki bo dne 7. 12. 2004 ob 18. uri.«
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.