Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2004 z dne 28. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2004 z dne 28. 5. 2004

Kazalo

1. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 7546.

Na podlagi 39. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02, 54/03 in 103/03) dajem
P o p r a v e k
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 43-2001/04 z dne 26. 4. 2004) se v drugem odstavku 5. člena za besedo »Dosedanji« doda beseda »drugi,«, v tretjem odstavku 12. člena pa se v tabeli nazivov v drugi vrstici zaradi podvajanja črta naslednje besedilo:
Št. 110-02/2003-11
Ljubljana, dne 4. maja 2004.
EVA 2004-1711-0030
Vlada Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar