Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2004 z dne 23. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2004 z dne 23. 7. 2004

Kazalo

81. Drugi zapisnik o popravku pogodbe o pristopu (MPPEU), stran 4417.

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji s Sklepno listino (MPPEU) (v nadaljevanju: pogodba o pristopu) Uradni list RS-MP, št. 3/04 z dne 10. 2. 2004 in Uradni list RS-MP, št. 8/04 z dne 26. 3. 2004 – zapisnik o popravku, na predlog Ministrstva za zunanje zadeve št. 921-95-2094/98 z dne 28. 6. 2004, objavljam
D R U G I Z A P I S N I K
O P O P R A V K U
pogodbe o pristopu (MPPEU),*
sestavljen v Rimu, 29. marca 2004, katerega overjene kopije je Vodja službe za diplomatske zadeve in mednarodne pogodbe v Ministrstvu za zunanje zadeve Italijanske republike poslal vladam držav podpisnic omenjene pogodbe.
Št. 007-01/03-12/1
Ljubljana, dne 8. julija 2004
EPA 1069-III
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.
* Objavljen je del zapisnika, ki se nanaša na angleško in slovensko besedilo pogodbe o pristopu. Celoten zapisnik o popravkih pogodbe s popravki vseh jezikovnih različic je na vpogled na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve: www.gov.si/mzz// pod rubriko aktualno (Popravki Pogodbe o pristopu, 23.6.2004).

AAA Zlata odličnost