Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

54. Uredba o ratifikaciji Spremembe Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj, stran 4052.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPREMEMBE SPORAZUMA O USTANOVITVI EVROPSKE BANKE ZA OBNOVO IN RAZVOJ
1. člen
Ratificira se Sprememba Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj, ki jo je sprejel Odbor guvernerjev 30. januarja 2004.
2. člen
Besedilo spremembe sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
Amendment to the Agreement
Establishing the European Bank for Reconstruction and Development
Article 1 of the Agreement Establishing the Bank shall be amended to read as follows (new text in italics):
Article 1
PURPOSE
In contributing to economic progress and reconstruction, the purpose of the Bank shall be to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics. The purpose of the Bank may also be carried out in Mongolia subject to the same conditions. Accordingly, any reference in this Agreement and its annexes to "Central and Eastern European countries", "countries from Central and Eastern Europe", "recipient country (or countries)" or "recipient member country (or countries)" shall refer to Mongolia as well.
Sprememba Sporazuma
o ustanovitvi Evropske banke za
obnovo in razvoj
1. člen sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj se spremeni tako da se glasi (novo besedilo je v ležečem tekstu):
1. člen
NAMEN
Pri pospeševanju gospodarskega napredka in obnove ima banka namen krepiti prehod na odprta, tržno usmerjena gospodarstva in pospeševati zasebno in podjetniško pobudo v državah Srednje in Vzhodne Evrope, ki se zavezujejo, da bodo izvajale in spoštovale načela večstrankarske demokracije, pluralizma in tržnega gospodarstva. Ob upoštevanju enakih pogojev se namen banke lahko uresničuje tudi v Mongoliji. Vsako sklicevanje v tem sporazumu in njegovih aneksih na "države Srednje in Vzhodne Evrope", "države iz Srednje in Vzhodne Evrope", "državo uporabnico (ali države uporabnice) sredstev" ali "članico uporabnico (ali članice uporabnice) sredstev" se nanaša tudi na Mongolijo.
3. člen
Za izvajanje te spremembe skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 432-05/2000-12
Ljubljana, 22. aprila 2004
EVA 2004-1811-0160
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti