Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

14. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 v Budimpešti (BHUDPMO), stran 3013.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O PRENEHANJU VELJAVNOSTI SPORAZUMA MED VLADO SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE MADŽARSKE O MALEM OBMEJNEM PROMETU OSEB, PODPISANEGA 5. NOVEMBRA 1975 V BUDIMPEŠTI (BHUDPMO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prenehanju veljavnosti sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 v Budimpešti (BHUDPMO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. januarja 2004.
Št. 001-22-9/04
Ljubljana, dne 9. februarja 2004
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O PRENEHANJU VELJAVNOSTI SPORAZUMA MED VLADO SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE MADŽARSKE O MALEM OBMEJNEM PROMETU OSEB, PODPISANEGA 5. NOVEMBRA 1975 V BUDIMPEŠTI (BHUDPMO)
1. člen
Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 v Budimpešti, sklenjen z izmenjavo not z dne 28. maja 2003 in 25. septembra 2003.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku ter v prevodu v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:
Republika Madžarska
Ministrstvo za zunanje zadeve
 
124-9/Adm/KüM/2003
SZÓBELI JEGYZÉK
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Szlovén Köztársaság budapesti Nagykövetségének és hivatkozással a Szlovén Köztársaság Külügyminisztériuma ZSD-20/2003 számú, 2003. április 18-án kelt szóbeli jegyzékére van szerencséje tájékoztatást adni arról, hogy a magyar Fél elfogadja a szlovén Fél által javasolt módosításokat és ennek megfelelően kezdeményezi a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) között megállapodás létrehozását az alábbiak szerint:
A Szerződő Felek,
– tekintettel a Szlovén Köztársaságnak a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti kétoldalú nemzetközi szerződéseiben való jogutódlásáról szóló, Budapesten, 1995. február 6-án aláírt Jegyzőkönyvben foglaltakra,
– értékelve a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló, Budapesten, 1975. november 5. napján létrejött Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) eredményeit,
– megállapítva, hogy az Egyezmény által biztosított utazási lehetőségek hosszú időn keresztül hozzájárultak a közös államhatár mentén lakó magyar és szlovén állampolgárok utazásának megkönnyítéséhez,
– megelégedéssel nyugtázva, hogy állampolgáraik utazása elől mára elhárultak azok az akadályok, amelyek az Egyezmény létrehozásakor még korlátozták a szabad utazásukat,
– kifejezve azon készségüket, hogy a két ország közötti együttműködést a mai kor követelményeinek megfelelő kétoldalú nemzetközi szerződések létrehozása révén, a jószomszédi kapcsolatok elmélyítésének szándékával, az állampolgáraik közötti sokoldalú kapcsolatok elősegítése érdekében a jövőben is fejleszteni kívánják,
 
megállapodnak abban, hogy az 1975. évi Egyezmény hatályát a jelen megállapodás hatálybalépésekor megszüntetik. Ettől az időponttól kezdődően a Szerződő Felek állampolgárai határátlépési engedély birtokában már nem utazhatnak be a másik Szerződő Fél államának területére.
 
Amennyiben a Szlovén Köztársaság Kormánya a Magyar Köztársaság Kormányának javaslatával egyetért, a jelen jegyzék és a Tisztelt Nagykövetség válaszjegyzéke a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között megállapodást képez a Jugoszláv Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról 1975. november 5-én Budapesten létrejött Egyezmény hatályának megszüntetéséről, amely az azt a dátumot követő hónap első napján lép hatályba, amikor a magyar fél átveszi a szlovén fél értesítését, hogy a Szlovén Köztársaságban biztosítottak a belső jogi feltételek a megállapodás hatálybalépésére.
 
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma ezúttal is őszinte nagyrabecsülését fejezi ki a Szlovén Köztársaság budapesti Nagykövetségének.
 
Budapest, 2003. május 28.
Szlovén Köztársaság
Nagykövetsége
Budapest
 
 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA
 
124-9/Adm/KüM/2003
VERBALNA NOTA
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Madžarske izraža odlično spoštovanje Veleposlaništvu Republike Slovenije v Budimpešti in ima, sklicujoč se na noto Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije št. ZSD-20/2003 z dne 18. aprila 2003, čast sporočiti, da sprejema spremembe, ki jih je predlagala slovenska stran in v skladu z navedenim predlaga sklenitev dogovora med Vlado Republike Madžarske in Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju pogodbenici) z naslednjo vsebino:
Pogodbenici sta se,
– upoštevaje vsebino Protokola o nasledstvu Republike Slovenije glede dvostranskih mednarodnih pogodb, ki so bile sklenjene med Republiko Madžarsko in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, podpisanega 6. februarja 1995 v Budimpešti,
– ocenjujoč rezultate Sporazuma med Vlado Ljudske republike Madžarske in Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 v Budimpešti (v nadaljevanju sporazum),
– z ugotovitvijo, da so možnosti potovanja, ki jih je zagotavljal sporazum, dolgo časa prispevale k olajšanju potovanja madžarskih in slovenskih državljanov, živečih ob skupni državni meji,
– z zadovoljstvom, da danes za potovanje državljanov ni več ovir, ki so ob sklenitvi sporazuma še ovirale njihovo svobodno potovanje,
– v pripravljenosti, da bosta s sklenitvijo dvostranskih mednarodnih sporazumov, ki ustrezajo zahtevam sodobnega časa, tudi v prihodnje razvijali sodelovanje med državama v interesu poglobitve dobrososedskega sodelovanja in spodbujanja vsestranskih stikov med državljani,
 
dogovorili, da sporazum iz leta 1975 preneha veljati z dnem, ko začne veljati ta dogovor. Od tega datuma dalje državljani pogodbenic s prepustnico za prestop meje ne bodo več mogli vstopiti na območje države druge pogodbenice.
 
Če se Vlada Republike Slovenije strinja s predlogom Vlade Republike Madžarske, tvorita ta nota in nota - odgovor spoštovanega veleposlaništva dogovor med Vlado Republike Madžarske in Vlado Republike Slovenije o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 v Budimpešti, ki začne veljati prvi dan naslednjega meseca po datumu, ko madžarska stran prejme obvestilo slovenske strani, da so v Republiki Sloveniji izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti dogovora.
 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Madžarske tudi ob tej priložnosti izreka Veleposlaništvu Republike Slovenije v Budimpešti svoje odlično spoštovanje.
 
Budimpešta, dne 28. maja 2003
Veleposlaništvo
Republike Slovenije
Budimpešta
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
 
D-130/03
SZÓBELI JEGYZÉK
A Szlovén Köztársaság Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának és van szerencséje megerősíteni, hogy megkapta a minisztérium 2003. május 28-án kelt 124-9/Adm/KüM/2003 jegyzékét, amely a következőképpen szól:
A Szerződő Felek,
– tekintettel a Szlovén Köztársaságnak a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közötti kétoldalú nemzetközi szerződéseiben való jogutódlásáról szóló, Budapesten, 1995. február 6-án aláírt Jegyzőkönyvben foglaltakra,
– értékelve a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló, Budapesten, 1975. november 5. napján létrejött Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) eredményit,
– megállapítva, hogy az Egyezmény által biztosított utazási lehetőségek hosszú időn keresztül hozzájárultak a közös államhatár mentén lakó magyar és szlovén állampolgárok utazásának megkönnyítéséhez,
– megelégedéssel nyugtázva, hogy állampolgáraik utazása elől mára elhárultak azok az akadályok, amelyek az Egyezmény létrehozásakor még korlátozták a szabad utazásukat,
– kifejezve azon készségüket, hogy a két ország közötti együttműködést a mai kor követelményinek megfelelő kétoldalú nemzetközi szerződések létrehozása révén, a jószomszédi kapcsolatok elmélyítésének szándékával, az állapolgáraik közötti sokoldalú kapcsolatok elősegítése érdekében a jövőben is fejleszteni kívánják,
 
megállapodnak abban, hogy az 1975. évi Egyezmény hatályát a jelen megállapodás hatálybalépésekor megszüntetik. Ettől az időponttól kezdődően a Szerződő Felek állampolgárai határátlépési engedély birtokában már nem utazhatnak be a másik Szerződő Fél államának területére.
 
Amennyiben a Szlovén Köztársaság Kormánya a Magyar Köztársaság Kormányának javaslatával egyetért, a jelen jegyzék és a Tisztelt Nagykövetség válaszjegyzéke a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között megállapodást képez a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között, a kishatárforgalom szabályozásáról 1975. november 5-én, Budapesten létrejött egyezmény hatályának megszüntetéséről, amely az azt a dátumot követő hónap első napján lép hatályba, amikor a magyar fél átveszi a szlovén fél értesítését, hogy a Szlovén Köztársaságban biztosítottak a belső jogi feltételek a megállapodás hatálybalépésére.(
 
A nagykövetségnek van szerencséje közölni a szlovén fél egyetértését a fent említettekkel. A magyar szóbeli jegyzék és ez a jegyzék megállapodást képeznek a Szlovén Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló, Budapesten, 1975. november 5. napján aláírt Egyezmény érvényességének megszüntetéséről, amely az azt a dátumot követő hónap első napján lép hatályba, amikor a magyar fél átveszi a szlovén fél értesítését arról, hogy a Szlovén Köztársaságban teljesültek a megállapodás hatályba lépéséhez szükséges belső jogi feltételek.
 
A Szlovén Köztársaság Nagykövetsége ezúttal is őszinte nagyrabecsülését fejezi ki a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának.
 
Budapest, 2003. szeptember 25.
Magyar Köztársaság
Külügyminisztériuma
 
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
D-130/03
Veleposlaništvo Republike Slovenije izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Madžarske svoje odlično spoštovanje in ima čast potrditi prejem note ministrstva št. 124-9/Adm/KüM/2003 z dne 28. maja 2003, ki se glasi:
Pogodbenici sta se,
– upoštevaje vsebino Protokola o nasledstvu Republike Slovenije glede dvostranskih mednarodnih pogodb, ki so bile sklenjene med Republiko Madžarsko in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, podpisanega 6. februarja 1995 v Budimpešti,
– ocenjujoč rezultate Sporazuma med Vlado Ljudske republike Madžarske in Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 v Budimpešti (v nadaljevanju sporazum),
– z ugotovitvijo, da so možnosti potovanja, ki jih je zagotavljal sporazum, dolgo časa prispevale k olajšanju potovanja madžarskih in slovenskih državljanov, živečih ob skupni državni meji,
– z zadovoljstvom, da danes za potovanje državljanov ni več ovir, ki so ob sklenitvi sporazuma še ovirale njihovo svobodno potovanje,
– v pripravljenosti, da bosta s sklenitvijo dvostranskih mednarodnih sporazumov, ki ustrezajo zahtevam sodobnega časa, tudi v prihodnje razvijali sodelovanje med državama v interesu poglobitve dobrososedskega sodelovanja in spodbujanja vsestranskih stikov med državljani,
 
dogovorili, da sporazum iz leta 1975 preneha veljati z dnem, ko začne veljati ta dogovor. Od tega datuma dalje državljani pogodbenic s prepustnico za prestop meje ne bodo več mogli vstopiti na območje države druge pogodbenice.
 
Če se Vlada Republike Slovenije strinja s predlogom Vlade Republike Madžarske, tvorita ta nota in nota - odgovor spoštovanega veleposlaništva dogovor med Vlado Republike Madžarske in Vlado Republike Slovenije o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 v Budimpešti, ki začne veljati prvi dan naslednjega meseca po datumu, ko madžarska stran prejme obvestilo slovenske strani, da so v Republiki Sloveniji izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti dogovora.''
 
Veleposlaništvo ima čast sporočiti soglasje slovenske strani z zgoraj omenjenim. Madžarska verbalna nota in ta nota sestavljata dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 v Budimpešti, ki začne veljati prvi dan naslednjega meseca po datumu, ko madžarska stran prejme obvestilo slovenske strani, da so v Republiki Sloveniji izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti dogovora.
 
Veleposlaništvo Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Madžarske svoje odlično spoštovanje.
 
Budimpešta, 25. september 2003
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
REPUBLIKE MADŽARSKE
BUDIMPEŠTA
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbita Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-01/03-12/1
Ljubljana, dne 29. januarja 2004
EPA 1094-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost