Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

12. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Novo Zelandijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Novo Zelandijo (BNZNNSNJ), stran 3009.

A K T
O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z NOVO ZELANDIJO, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN NOVO ZELANDIJO (BNZNNSNJ)
Na podlagi 3. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 in 45/94) in v zvezi z določbami 1. člena ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 in 21/94) Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih mednarodnih pogodb nekdanje Jugoslavije z Novo Zelandijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Novo Zelandijo:
1. Pogodba med Srbijo in Veliko Britanijo o medsebojnem izročanju storilcev
  kaznivih dejanj, Beograd, 6. 12. 1900, objavljena v Srbskem časniku, št.
  35/1901.
 
2. Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Veliko Britanijo in Severno
  Irsko o ureditvi medsebojne pomoči pri vodenju postopka v civilnih in
  trgovinskih zadevah, ki tečejo ali utegnejo teči pred zadevnimi sodnimi
  oblastmi, London, 27. 2. 1936, objavljena v Uradnem časniku Kraljevine
  Jugoslavije 1937/116-XXXV.
 
3. Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in
  Vlado Jugoslavije glede odškodnine za britansko premoženje, pravice in
  interese, ki so jih prizadeli jugoslovanski ukrepi nacionalizacije,
  razlastitve, odvzema in likvidacije (z izmenjavo not), London, 23. 12. 1948,
  objavljen v Uradnem listu RS – MP, št. 9/97 (Uradni list RS, št. 34/97).
 
4. Sporazum med Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije in Vlado Nove
  Zelandije o denarju in premoženju, ki se nahajata v Jugoslaviji in v Novi
  Zelandiji, bili pa so podvrženi posebnim ukrepom ob sovražni okupaciji
  Jugoslavije, Canberra, 27. 2. 1951, objavljen v Uradnem listu FLRJ – MP, št.
  3/54.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/03-76/1
Ljubljana, dne 29. januarja 2004
EPA 1078-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost