Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6200. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stran 16837.

Na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) v povezavi z Zakonom o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/94, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 89/99), 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) ter Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/99, 21/01, 127/03), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 18. seji dne 23. 12. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za poslovne površine podjetja Novoteks Tkanina, d.d., za leto 2005 znaša 0.025815 SIT/ m2.
II
Ostale mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2005 so določene s sklepom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 27. 11. 2003 (Uradni list RS, št. 121/03) in se v skladu 13. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/99, 21/01, 127/03) revalorizirajo z letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije do 31. 12. 2004.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 423-09-4921/2004
Novo mesto, dne 23. decembra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost