Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6194. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice, stran 16826.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 133/03), 3. in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00 In 92/02) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 22. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice
1
Ekonomska cena programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 7. leta starosti znaša 77.560 SIT na otroka mesečno.
2
Kot osnova za izračun plačila staršev za otroke v javnem Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice se v skladu s pravilnikom o plačilih staršev določi cena 77.560 SIT na otroka mesečno. Razliko do polnega plačila staršev in do polne ekonomske cene pokriva občina.
3
Za dneve odsotnosti otrok se staršem od cene odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil v skladu z metodologijo za oblikovanje cen in pravilnikom o načinu in postopkih obračunavanja oskrbe otroka v Vrtcih Občine Moravske Toplice.
4
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili odbitek, morajo odsotnost otroka okvirno pisno napovedati vsaj do 25. junija.
5
Vrtec Občine Moravske Toplice mora racionalno trošiti sredstva, občinska uprava in nadzorni odbor pa opravljata nadzor nad porabo proračunskih sredstev.
6
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listi RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005. Ob pričetku veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 3/04).
Št. 380-05/04-5
Moravske Toplice, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

AAA Zlata odličnost