Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6192. Ugotovitveni sklep, stran 16823.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet občine Majšperk na 20. redni seji, dne 21. decembra 2004 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1
S sprejemom Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 2004 (Uradni list RS, št. 81/04), niso bile sprejete take spremembe in dopolnitve, ki bi zahtevale spremembo oziroma dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/93, 26/94 in Uradni list RS, št. 52/97). Zato se pri izdajanju gradbenih dovoljenj in drugih posegov v prostor po določilih ZUreP-1, kot izvedbeni prostorski akt, uporabljajo navedeni prostorsko ureditveni pogoji za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj. PUP veljajo do sprejetja prostorskega reda občine oziroma najdalj do 20. 7. 2007.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 035-21/04-2
Majšperk, dne 21. decembra 2004.
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost