Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6184. Sprememba statuta Občine Lenart, stran 16810.

Na podlagi 29. čena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve ter odločb ustavnega sodišča RS) in 15. člena Statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03), je Občinski svet občine Lenart na 17. seji dne 22. 12. 2004 sprejel
S P R E M E M B O S T A T U T A
Občine Lenart
1. člen
V statutu Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/2000, 17/01 in 7/03) se spremeni 121. člen statuta tako, da se le-ta glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Medobčinskem uradnem vestniku in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V Medobčinskem uradnem vestniku se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.«
2. člen
Ta sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/2004
Lenart, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost