Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6177. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2004, stran 16806.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 24. seji dne 20. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2004
1. člen
V odloku o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2004 (Uradni list RS, št. 88/04) se 1. člen odloka spremeni in se glasi:
»S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Krško pri delni odpravi oziroma sanaciji škode, nastale zaradi posledic neurij v letu 2004, ki so povzročila škodo na območju naslednjih krajevnih skupnosti: Senovo, Kostanjevica na Krki, Podbočje, Raka, Koprivnica in Zdole.«.
2. člen
Prvi stavek 2. člena odloka se spremeni in se glasi:
»Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 25,311.140,85 tolarjev.«.
3. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se pred piko dodajo naslednje alinee:
   »– lokalna cesta LC 691751
Koprivnica-Jurički Dol-Graben z varovanjem
stanovanjskega objekta Petan Leopold,
Veliki Dol 6, 8282 Koprivnica             400.000
  – lokalna cesta Srebotno-Bohor          4,000.000
  – podrta drevesa v Kostanjevici na Krki      326.000
  – plaz na dostopni poti v Kostanjku
pri hiši Špiler                  2,500.000«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-03/2004-605
Krško, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost