Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6175. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2005, stran 16804.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) in 4. člena Odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96), ki se na podlagi 121. člena Statuta Občine Križevci uporablja za območje Občine Križevci, je Občinski svet občine Križevci na 17. seji dne 22. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2005
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Križevci na dan 31. 12. 2004 znaša 145.891 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Križevci znašajo 15 % gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8 % od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 11.671 SIT za 1 m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7 % od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 10.212 SIT za 1 m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa, in znaša:
– v naselju Križevci 1 % ali 1.459 SIT za m2,
– v ostalih strnjenih naseljih 0,8 % ali 1.167 SIT za m2,
– na območju razpršene gradnje 0,6 % ali 875 SIT za m2.
Cena za m2 stavbnega zemljišča se lahko zmanjša do 50 % vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena, v primeru, da so v pripravo in ureditev stavbnega zemljišča bila vložena večja sredstva, kar investitor dokaže z ustrezno dokumentacijo.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
S tem sklepom preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2004 (Uradni list RS, št. 11/04).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-17/04-126
Križevci, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost