Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6154. Sklep o uskladitvi cen ravnanja z odpadki v občini Črnomelj in Semič, stran 16778.

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 2. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99), 21. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 13/01), druge alinee 4. člena Uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 52/04) in Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 128/04) je Občinski svet občine Črnomelj na 19. redni seji dne 14. decembra 2004 in Občinski svet občine Semič na 15. redni seji dne 16. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o uskladitvi cen ravnanja z odpadki
v Občini Črnomelj in Semič
1. člen
Za obračun ravnanja z odpadki veljajo za uporabnike naslednje tarifne postavke v SIT/m3:
-----------------------------------------------------------------------
Dejavnost             Lastna       Cena  Cena v SIT
              cena storitve    za uporabo
                      infrastrukture
-----------------------------------------------------------------------
– zbiranje in odvoz odpadkov  1.210,05        –   1.210,05
– deponiranje          1.251,56      230,44   1.482.00
Ravnanje z odpadki       2.461,61      230,44   2.692,05
-----------------------------------------------------------------------
2. člen
V tarifnih postavkah niso upoštevani zakonsko predpisani davki in okoljske dajatve. Okoljske dajatve (taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov) se obračuna v višini 409,00 SIT/m3.
3. člen
Predvidena količina storitve ravnanja z odpadki je 57.073 m3/leto.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38005-4/2003
Črnomelj, dne 14. decembra 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
Št. 352-06-04/2004-2
Semič, dne 16. decembra 2004.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost