Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004

Kazalo

6091. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov, stran 16617.

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 13. člena ter prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 3. točke sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 66/03 in 122/04) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
1
V navodilu za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 78/03, 117/03, 16/04 in 58/04; v nadaljevanju: navodilo) se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»Predmet poročanja so letna poročila o stanju finančnih sredstev in obveznosti, letna poročila o transakcijah v finančnih sredstvih in obveznostih ter letna poročila o vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in obveznostih, ki jih imajo obvezniki poročanja kot terjatev ali obveznost do drugih enot po posameznih finančnih instrumentih.«
2
5. točka navodila se spremeni tako, da se glasi:
»V letnih poročilih se poročajo podatki o stanju konec preteklega leta (stanje na 31. 12. llll), podatki o transakcijah in podatki o vrednostnih spremembah v preteklem letu.«
3
6. točka navodila se spremeni tako, da se glasi:
»Obvezniki poročanja poročajo v elektronski obliki v skladu z vsebino poročila, ki je predpisana s tem navodilom. Letna poročila predložijo z vnosom podatkov prek spletnih strani AJPES. Pred pošiljanjem letnih poročil za leto 2004 predložijo do 20. 2. 2005 pristojni izpostavi AJPES vlogo za posredovanje podatkov statistike finančnih računov po spletu, s katero pooblastijo osebo za predlaganje podatkov. Vloga je objavljena na spletnih straneh AJPES, kjer so tudi tehnična navodila za poročanje.«
4
V 8. točki navodila se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(5.) Tip podatka
Tip podatka opredeljuje ali gre za stanje, za transakcijo ali za vrednostno spremembo.
Vpiše se:
ST – stanje
TR – transakcija
VS – vrednostna sprememba«
»(9.) Vpiše se vrednost stanj, transakcij in vrednostnih sprememb v tisočih SIT. V primeru transakcij in vrednostnih sprememb se obvezno vpiše pred vrednost predznak.«
5
10. točka navodila se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobna vsebinska navodila za poročanje so dostopna na spletni strani Banke Slovenije (dostopna tudi preko spletne strani AJPES).«
6
11. točka navodila se briše.
7
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. decembra 2004.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost