Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004

Kazalo

6079. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 16593.

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 64/04) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Drobnoprodajna cena cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega razreda na dan 1. januar 2005 znaša 420 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.«.
2. člen
V 4. členu se:
– v prvem odstavku znesek »3.035,4057« nadomesti z zneskom » 3.098,0984« in
– v drugem odstavku znesek »42,5607« nadomesti z zneskom »42,3447«.
3. člen
V 5. členu se:
– v prvem odstavku znesek »1821,2434« nadomesti z zneskom »1.858,8590« in
– v drugem odstavku znesek »25,5364« nadomesti z zneskom »25,4068«.
4. člen
Trošarinski zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. januarja 2005 dalje.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) mora na dan 31. decembra 2004 opraviti popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje 60. dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v dobro podračuna: 01100-1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656 – 1204.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-11/2004-1
Ljubljana, dne 23. decembra 2004.
EVA 2004-1611-0178
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost