Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2004 z dne 17. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2004 z dne 17. 12. 2004

Kazalo

5759. Sklep o spremembi sklepa o poročanju podružnic bank držav članic, stran 16148.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) in 128. člena v povezavi s 1. točko drugega odstavka 48. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P O S P R E M E M B I
S K L E P A
o poročanju podružnic bank držav članic
1
V Sklepu o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 43/04 in 56/04) se v 5. točki besedilo »Uradni list RS, št. 98/07 in 54/03« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 34/04 in 135/04). Črtata se prva in druga alinea.
2
Ne glede na prejšnjo točko tega sklepa, mora podružnica do vključno 5. 1. 2005 poročati na podlagi I. poglavja Sklepa o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 34/04, v nadaljevanju: Sklep) v skladu z Navodilom za izdelavo poročila o dnevni likvidnostni bank (Uradni list RS, št. 32/04).
3
Ne glede na 1. točko tega sklepa, je podružnica dolžna posredovati Banki Slovenije zadnje poročilo na podlagi II. poglavja Sklepa v skladu z Navodilom za izdelavo desetdnevnega poročila o knjigovodskem stanju računov bank (Uradni list RS, št. 32/04), s podatki za dan 31. 12. 2004.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 15. decembra 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.