Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2004 z dne 17. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2004 z dne 17. 12. 2004

Kazalo

5758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin, stran 16148.

Na podlagi desetega odstavka 75. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi pravilnika
o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin
1. člen
V Pravilniku o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 117/03, 124/03 – popr. in 34/04 – popr.) se v 3. členu besedilo 6. točke spremeni tako, da se glasi:
»6. da se ne ukvarja z dejavnostjo, ki bi lahko vplivala na nepristransko vodenje postopka uradne potrditve;«.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo »Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti z besedilom »Fitosanitarna uprava Republike Slovenije«.
3. člen
V 9. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Uprava lahko z odločbo podaljša veljavnost začasnega javnega pooblastila iz prejšnjega odstavka do izbire organov za potrjevanje na javnem razpisu v skladu s pogoji iz tega pravilnika oziroma najpozneje do 30. junija 2005.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-08-603/2003-2
Ljubljana, dne 7. decembra 2004.
EVA 2004-2311-0110
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marica Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina