Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004

Kazalo

5694. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina, stran 16083.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 19. redni seji dne 1. 12. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma roditeljem z območja Občine Rogaška Slatina, določa upravičence, višino, pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oziroma roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Rogaška Slatina.
3. člen
Višina pomoči po tem pravilniku znaša 20.000 SIT za vsakega novorojenca in se prične izplačevati za otroke, rojene od 1. 1. 2005 dalje.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet občine Rogaška Slatina s sklepom.
II. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
4. člen
Upravičenec do denarne pomoči po tem pravilniku je eden od staršev pod pogojem, da imata upravičenec in novorojenec stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina.
5. člen
Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu pri Oddelku za družbene dejavnosti Občine Rogaška Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška Slatina. Rok za vložitev pisne vloge je štiri mesece od dne otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravica do pomoči preneha.
6. člen
V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– številko vlagateljevega transakcijskega računa.
III. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s 1. januarjem 2005.
Št. 06202-0011-08/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti