Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004

Kazalo

5692. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina, stran 16081.

Na podlagi določb Zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01), določil Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pri­stojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 103/03) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 19. redni seji dne 1. 12. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 54/04).
2. člen
V 4. členu se zadnji odstavek nadaljuje tako, da se glasi:
»oziroma da s svojim programom niso pridobili sredstva na osnovi katerega drugega javnega razpisa lokalne skupnosti v tekočem proračunskem letu.«
3. člen
V 11. členu pod zaporedno številko 3. Spodbujanje razvoja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in ekološkega kmetovanja se doda nova točka 3.2., ki se v celoti glasi:
Sofinanciranje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji s področja turizma na kmetiji
Namen: spodbujanje razvoja turistične dejavnosti na kmetiji, in sicer za novogradnje, širitve obstoječih kapacitet ali adaptacije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– objava javnega razpisa Občine Rogaška Slatina o višini razpisanih sredstev za ta namen za tekoče koledarsko leto,
– lokacija kmečkega gospodarstva na območju občine Rogaška Slatina,
– opis projekta oziroma programa, ki naj bi se sofinanciral,
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
– račun o stroških investicije (projektna dokumentacija, gradbeni material, gradbena dela, oprema),
– sofinanciranje se izvaja do porabe namensko opredeljenih sredstev.
Višina pomoči:
– do 20% upravičenih stroškov.
4. člen
V 11. členu pod točko 5.1. Melioracije in dostopi do obdelovalnih površin se spremeni 11. alineja, tako da se v celoti glasi:
– do 50% sofinanciranje investicije, na podlagi plačanih računov in pozitivnega mnenja kmetijsko svetovalne ­službe.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0011-07/2004
Rogaška Slatina, dne 1. decembra 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti