Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2004 z dne 14. 12. 2004

Kazalo

5686. Letni program statističnih raziskovanj za leto 2005, stran 15917.

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa predstojnik Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci
L E T N I P R O G R A M
statističnih raziskovanj za leto 2005
(velja od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005)
REDNE IN RAZVOJNE NALOGE
Statistična raziskovanja v okviru dejavnosti državne statistike izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Letni program statističnih raziskovanj vsebuje natančen pregled statističnih raziskovanj, ki se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja delovanje državne statistike. Sestavljen je iz rednih in razvojnih nalog, ki so razporejene v poglavje, področje in modul.
Statistično raziskovanje:
Statistično raziskovanje zajema imensko poimenovane raziskave, uresničene ne le s primarnim zbiranjem podatkov, pač pa tudi s sekundarnimi viri in internimi inputi. Poleg tega zajema tudi vsebine, ki nimajo neposrednih raziskav, so pa pomembne za uresničitev statističnega programa.
Poglavje in področje:
Poglavje in področje predstavljata grobo razdelitev statistične vsebine, ki je povzeta po Statistical Requirements Compendium, 2004 in Statističnem programu Komisije evropskih skupnosti (Community Statistical Programme 2003 – 2007)(*1).
Poglavja (označena z rimsko številko) so: I-Statistična infrastruktura; II-Demografske in socialne statistike; III-Gospodarske statistike (Makroekonomske statistike, Poslovne statistike, Denarne, finančne, trgovinske in plačilnobilančne statistike); IV-Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo; V-Medpodročne statistike.
Področja (označena z dvomestno zaporedno številko) so: 10-Kakovost, 11-Klasifikacije, 12-Izobraževanje statistikov, 13-Elektronska obdelava podatkov, 14-Informacijske tehnologije itd.
Modul:
Modul je zaokrožena vsebina statistik, ki pokriva en del politik. Uresničuje se s sekundarnimi (registri) in primarnimi viri (statistične raziskave) ter internimi inputi (ekonomske statistike kot input v nacionalne račune).(*2)
Razdelitev vsebine je tako kot za poglavja in področja povzeta po Statistical Requirements Compendium in Community Statistical Programme s tem, da so dodani moduli za uresničitev specifičnih nacionalnih interesov.
Moduli (označeni s trimestno zaporedno številko) so: 111-Klasifikacija ekonomskih dejavnosti (NACE), 112-Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA), 113-Razne klasifikacije itd.
Dodani moduli za kritje nacionalnih interesov se vsebinsko navezujejo na povzete module s tem, da so označeni s petmestno številko.
Naloga:
Vsaka naloga je razvrščena v ustrezen modul in ima zapisano ime pooblaščenega izvajalca, zaporedno številko, ime naloge, vsebino, namen, periodiko izvajanja, obdobje ali dan opazovanja, navedbo kdo je dolžan dati podatke in kdaj, obveznost poročanja, delo v tekočem letu, rok prve objave in določitev pravnih in drugih podlag; razvojne naloge imajo tudi podatek o sodelujočih pri njihovi uresničitvi.(*3) 
Pravne in druge podlage:
Splošna pravna podlaga za izvajanje nalog je Zakon o državni statistiki, vendar imajo nekatere naloge dodatne pravne in vsebinske osnove. Glede na to so naloge, določene v programu, razdeljene na: (i) naloga, vezana na predpise/pilotne projekte; (ii) naloga, dogovorjena z različnimi institucijami; (iii) naloga, ki je ali bi lahko bila predmet »resornih statistik«.
 
Obvezno ali prostovoljno poročanje podatkov poročevalskih enot:
Prostovoljno poročanje: za anketiranje oseb oziroma gospodinjstev, ankete o poslovnih tendencah in ankete o družinskih kmetijah.
Obvezno poročanje: za raziskovanja, določena z zakonom, za poročanje iz administrativnih virov in ankete o podjetjih.
Razvojne naloge:
Razvojne naloge so del statistične infrastrukture, kot statistična raziskovanja pa so strukturirane na enak način, kot to velja za redne naloge LPSR-ja.
Št. 960-1/2004
Ljubljana, dne 7. decembra 2004.
mag. Irena Križman l. r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije
(*1) Decision No 2367/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the Community statistical programme 2003 to 2007 (Official Journal of the European Communities, Vol. 45, L 358, 31 December 2002)

(*2) Posledica tega je, da posamezno raziskovanje nastopi praviloma pri več modulih. Zapisano je pri modulu, h kateremu sodi pretežni del vsebine.

(*3) V letnem programu za leto 2005 ni statističnih raziskovanj (nalog), ki zaradi svoje periodike izvajanja niso na vrsti v letu 2005 (2-letna, 3-letna, 5-letna statistična raziskovanja itd.), iz leta 2004 pa so prenesena raziskovanja z daljšo periodiko od letne, katerih objava končnih rezultatov bo v letu 2005 ali pozneje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti