Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5598. Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja, stran 15813.

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa višino denarnega prispevka (v nadaljnjem besedilu: tarifa) za izvajanje programov strokovnih izobraževanj (v nadaljnjem besedilu: izobraževanje) za varnostne menedžerje, varnostnike čuvaje, varnostnike, varnostnike nadzornike, varnostne tehnike, pooblaščene inženirje varnostnih sistemov, operaterje v varnostno nadzornem centru (v nadaljnjem besedilu: operater VNC) ter varovanje oseb, opravljanje intervencije in varovanje javnih zbiranj.
II. TARIFA ZA IZVAJANJE PROGRAMOV IZOBRAŽEVANJA
2. člen
(točkovni sistem za plačilo udeležbe v programih izobraževanja)
(1) Zbornica določi tarifo za udeležbo v programih izobraževanj, določenih s pravilnikom, ki ureja izvajanje javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja.
(2) Višina tarife se določi s točkami.
(3) Vrednost točke po tem pravilniku znaša 1.000 tolarjev.
(4) Višina tarife iz prvega odstavka tega člena se določi tako, da se vsota točk, določena s tem pravilnikom, pomnoži z vrednostjo točke.
(5) O spremembi vrednosti točke odloča minister, pristojen za notranje zadeve, na način, določen z zakonom.
3. člen
(tarifa)
Zbornica določi višino tarife za udeležbo v programih izobraževanj, določenih s pravilnikom, ki ureja izvajanje javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja, na naslednji način:
A) Osnovni program izobraževanja za varnostnega menedžerja
Tarifna številka 1
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za varnostnega menedžerja znaša 150 točk.
B) Osnovni program izobraževanja za varnostnika čuvaja in varnostnika
Tarifna številka 2
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za varnostnika čuvaja znaša 40 točk.
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za varnostnika znaša 50 točk.
C) Osnovni program izobraževanja za varnostnega tehnika
Tarifna številka 3
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za varnostnega tehnika znaša 70 točk.
Č) Osnovni program izobraževanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov
Tarifna številka 4
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov znaša 150 točk.
D) Osnovni program izobraževanja za operaterja VNC
Tarifna številka 5
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za operaterja VNC znaša 130 točk.
E) Specialistični program izobraževanja za izvajanje notranjega nadzora
Tarifna številka 6
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za izvajanje notranjega nadzora znaša 45 točk.
F) Specialistični program izobraževanja za varovanje oseb
Tarifna številka 7
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za varovanje oseb znaša 300 točk.
G) Specialistični program izobraževanja za opravljanje intervencije
Tarifna številka 8
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za opravljanje intervencije znaša 50 točk.
H) Specialistični program izobraževanja za varovanje javnih zbiranj
Tarifna številka 9
Tarifa za izvajanje programa izobraževanja za varovanje javnih zbiranj znaša 35 točk.
III. KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek veljavnosti)
Tarife, določene s tem pravilnikom, začnejo veljati z dnem, ko začne veljati pravilnik, ki ureja izvajanje javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja.
Št. 14-04-016-260/2004/2
Ljubljana, dne 26. novembra 2004.
EVA 2004-1711-0054
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost