Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5592. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Šmartno pri Litiji, stran 15800.

Na podlagi drugega odstavka 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 16. redni seji dne 25. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o zakoniti predkupni pravici Občine Šmartno
pri Litiji
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine Šmartno pri Litiji.
2. člen
Območja predkupne pravice so na vseh nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območjih obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
Območja predkupne pravice zajemajo območja poselitve, ki so prikazani v grafičnem delu prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmartno pri Litiji na načrtih PKN v merilu 1:5000 – Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986–1990–2000 – za območje Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 5/04, 51/04).
3. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-51/2004
Šmartno pri Litiji, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost