Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5583. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2003, stran 15789.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni lst RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02 in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 15. seji dne 16. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2003
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2003, ki izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov v tisoč SIT:
1. Prihodki              1.595.961
2  Odhodki               1.626.380
3. Primanjkljaj             -30.419
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb v tisoč SIT:
1. Prejemki                2.874
2. Izdatki                   –
3. Presežek                +2.874
 
C) Račun financiranja v tisoč SIT:
1. Zadolževanje                –
2. Odplačevanje dolga           19.626
3. Neto zadolževanje           19.626
4. Zmanjšanje sredstev na računih    -47.171
2. člen
Zmanjšanje sredstev na računih iz 1. člena tega odloka zmanjšuje stanje neporabljenih sredstev iz preteklih let. Tako se izkazuje po zaključnem računu za leto 2003 stanje neporabljenih sredstev na računih proračuna v višini 14.955 tisoč SIT in se prenese za kritje odhodkov proračuna za leto 2004.
3. člen
Stanje neporabljenih sredstev rezervnega skada se po zaključnem računu za leto 2003 izkazuje v višini 5.568 tisoč SIT in se prenese v leto 2004.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 40302-7/2004-1
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost