Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5580. Sklep o javni razgrnitvi, stran 15787.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) v nadaljevanju »ZUreP-1«; ter na podlagi statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02), je župan Mestne občine Novo mesto, po izvedeni prostorski konferenci dne 2. 12. 2004, pred javno razgrnitvijo predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-2), dne 3. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi
1. člen
Javno se razgrne predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-2).
2. člen
Predlog odloka obravnava spremembe in dopolnitve prostorskega plana mestne občine, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba 2003/1); odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/04, dne 10. 9. 2004, v okviru katerega so bili zajeti tudi nekateri predlogi izjemnih posegov ter uskladitve planske in dejanske rabe na območju izven območja urbanistične zasnove Novega mesta, ter spremembe in dopolnitve prostorskega plana mestne občine, ki se nanašajo na zunaj mestni prostor (dopolnitev 2004); odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 89/04, dne 12. 8. 2004. Na območjih spremenjene namenske rabe prostora je potrebno določiti natančnejše prostorsko ureditvene pogoje za posege v prostor. Pri uporabi uveljavljenih obeh PUP-ov je bilo odkritih nekaj pomanjkljivosti, ki jih je potrebno v spremenjenem in dopolnjenem PUP odpraviti. V čim večji meri je potrebno obstoječi PUP prilagoditi predpisani obliki lokacijskih informacij, pri čemer se, razen izjem, v najmanjši meri posega v vsebino določb, kar bo predmet predvidene priprave prostorskega reda občine po uveljavitvi prostorskega reda Slovenije. Nekatera območja realiziranih občinskih lokacijskih načrtov je potrebno razveljaviti ter na območjih določiti nadomestne prostorsko ureditvene pogoje za posege v prostor. Predlog odloka obravnava tudi druge spremembe in dopolnitve, ki so jih podali občani in pravne osebe ter so ali bodo evidentirane do javne razgrnitve.
3. člen
Predlog odloka bo javno razgrnjen v času od 16. 12. 2004 do 17. 1. 2005 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje; v sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava za:
– spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-2) bo dne 12. 1. 2005: vijolična dvorana Mestne občine Novo mesto v 2. nadstropju, Novi trg ob 15. uri.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Št. 015-05-22/2004-1901
Novo mesto, dne 3. januarja 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost