Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5568. Sprememba Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V24 Rakitna, stran 15750.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 17. redni seji dne 24. 11. 2004 sprejel
S P R E M E M B O O D L O K A
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V24 Rakitna
1. člen
V 6. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V24 Rakitna (Uradni list RS, št. 11/95) se v točki »5. Območje urejanja VS 24/5-1 Jezero, VS 24/5-2 Jezero, VS 24/5-3 Jezero ter VS 24/6 Stelnik« na koncu doda nova alinea, ki se glasi:
»Na parceli številka 808/6 k.o. Rakitna je dovoljena gradnja stanovanjskega objekta.«
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 39/2004
Brezovica, dne 24. novembra 2004.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost