Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5550. Odlok o spremembah Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007, stran 15709.

Na podlagi tretjega odstavka 129. in šestega odstavka 177. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje
2005 do 2007
1. člen
V Odloku o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007 (Uradni list RS, št. 112/04) se v prilogi:
1. V 1. točki odseka »Kratek povzetek državnega načrta« številka »26.217.984« nadomesti s številko »26.275.969«.
2. V točki 1.3. se v prvem odstavku številka »26.217.984« nadomesti s številko »26.275.969«.
3. V Prilogi 1 »Seznam naprav« se v Tabeli 1 »Seznam naprav in število dodeljenih emisijskih kuponov za obdobje 2005-2007«:
– v vrstici GHG 53 v 2. stolpcu besedilo »KOTO, d.d. (Lendava)« nadomesti z besedilom »Koto, d.d., Ljubljana« in
  – vrstica GHG 62 spremeni tako, da se glasi:
  »
 +-----+---------+--------+----------+----------+------+------+------+-------+
 |GHG- |Nafta  |Rudarska|Energetska|Industrija|66.357|62.911|59.466|188.734|
 |62  |Petrochem|ul. 1, |dejavnost |     |   |   |   |    |
 |   |d.o.o.  |9220  |     |     |   |   |   |    |
 |   |     |Lendava |     |     |   |   |   |    |
 |   |     |    |     |     |   |   |   |    |
 +-----+---------+--------+----------+----------+------+------+------+-------+
                                      «.
  4. V Prilogi 1 »Seznam naprav« se v Tabeli 2 »Število dodeljenih kuponov
glede na rabo goriv in procesne emisije« vrstica GHG 62 spremeni tako, da se
glasi:
  »
 +---------+---------+-----+--------+------+--------+------+---------+-------+
 |GHG-62  |  66.357|  0| 62.911|   0| 59.466|   0| 188.734|   0|
 +---------+---------+-----+--------+------+--------+------+---------+-------+
                                      «.
  5. V Prilogi 1 »Seznam naprav« se v Tabeli 3 »Vsote«:
     – četrta vrstica spremeni tako, da se glasi:
  »
 +-----------------------------+----------+---------+-----------+---------+
 |Industrija (nad 20 MW)    |  742.279| 703.733|  665.189|2.111.201|
 +-----------------------------+----------+---------+-----------+---------+
                                     «,
  – osma vrstica spremeni tako, da se glasi:
  »
 +---------------------+------------+------------+------------+-----------+
 |SKUPAJ (vsi sektorji)|  9.205.064|  8.758.991|  8.311.914| 26.275.969|
 +---------------------+------------+------------+------------+-----------+
                                     «.
6. V Prilogi 1 »Seznam naprav« se v Tabeli 4 »Izhodiščne emisije (tone CO2) in proizvodnje električne energije« v vrstici GHG 62 v drugem stolpcu številka »44.981« nadomesti s številko »65.280«.
7. V Prilogi 1 »Seznam naprav« se v stavku na koncu Tabele 4 »Izhodiščne emisije (tone CO2) in proizvodnje električne energije« številka »1.811.522« nadomesti s številko »1.831.820«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-23/2004-2
Ljubljana, dne 2. decembra 2004.
EVA 2004-2511-0350
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost