Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5326. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trnovska vas, stran 15249.

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89), ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US), v zvezi s prvo alineo 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 8. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) je Občinski svet občine Trnovska vas na 16. redni seji dne 18. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Trnovska vas
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka, in sicer tako, da se v 1. točki Zazidana stavbna zemljišča črta točka c), točka d) in zadnji odstavek pod točko 1. Zazidana stavbna zemljišča.
2. člen
Spremeni se 8. člen odloka, in sicer tako, da se zadnji odstavek 8. člena v celoti črta.
3. člen
24. člen se spremeni in se glasi:
Za zazidljiva oziroma nezazidana stavbna zemljišča iz 3. člena tega odloka se v letu 2005 vzpostavi evidenca, z obračunom nadomestila pa se začne v letu 2006.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 034-1/04-16
Trnovska vas, dne 18. novembra 2004.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.