Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5322. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o občinskem lokacijskem načrtu za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Brezovica, stran 15247.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 in 8/03) in 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/2003) je Občinski svet občine Semič na 14. redni seji dne 18. 11. 2004 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o občinskem lokacijskem načrtu za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Brezovica
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o občinskem lokacijskem načrtu za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Brezovica.
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Semič vsak delovni dan od 7. do 15. ure, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano na krajevno običajen način.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve, ali pa jih pisno pošljejo na Občino Semič.
Št. 314-01-01/2004-9
Semič, dne 19. novembra 2004.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.