Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5316. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica, stran 15244.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 73/00 in 16/03) je Občinski svet občine Mežica na 17. seji dne 18. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah
v Občini Mežica
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 39/97, 25/01, 17/02 in 112/02) se v 15. členu črtata alinei:
»– oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodov,
– oskrba naselij s požarno vodo iz javnih vodovodov«
V 15. členu se črtata v tretji alinei besedi: »in čiščenje«.
2. člen
V 14. členu se dodata novi alinei, ki se glasita:
»– oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodov,
– oskrba naselij s požarno vodo iz javnih vodovodov«.
3. člen
Doda se nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
V skladu s koncesijsko pogodbo se, za čas trajanja koncesijske pogodbe, čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih voda prenese koncesionarju.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-4/97-5/04
Mežica, dne 18. novembra 2004.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.