Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5309. Odlok o predkupni pravici na območju Občine Horjul, stran 15240.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet občine Horjul na 18. seji dne 15. 11. 2004 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici na območju Občine Horjul
1. člen
S tem odlokom se določi območje predkupne pravice na območju Občine Horjul.
2. člen
Občina Horjul lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah:
– na delih ureditvenih območij naselij, kot so določena z veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov občine,
– izven njih na območjih predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov.
3. člen
Območja predkupne pravice zajemajo: Območje za urejanje parkovnih, športnih in rekreacijskih površin v k.o. Horjul: celotno območje z oznako VR 35/1.
Območje predkupne pravice je prikazano v grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 416/2004
Horjul, dne 16. novembra 2004.
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l. r.