Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5307. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti, stran 15238.

Na podlagi 49. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 (ZON–UPB-2) in 133. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 11. redni seji dne 14. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti
1. člen
V odloku o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti (Uradni list RS, št. 2/92) se črta četrta alinea 4. člena.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35301-2/2003
Cerknica, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar, univ. dipl. ek. l. r.