Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5290. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot, stran 15175.

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot
1. člen
V Pravilniku o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot (Uradni list RS, št. 66/03) se v prvem odstavku 9. člena besedilo »Do začetka uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02)« nadomesti z besedilom »Do začetka izplačila plač na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/04)«, in besedilo »6. člena« nadomesti z besedilom »7. člena«.
V 9. členu se v prvem stavku drugega odstavka besedilo »najmanj za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2003« nadomesti z besedilom »za obdobje preteklega polletja«.
V drugi alinei drugega stavka se pred veznikom »in« doda besedilo »za obdobje preteklega polletja, v katerem je bila zaključena,«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-01-4/2004-
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
EVA 2004-1711-0114
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve