Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5116. Pravilnik o merilih za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Tržič, stran 14808.

Na podlagi 29. in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 36/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02 in 108/03) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 11. redni seji dne 3. 11. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Tržič
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Tržič in direktorjev podjetij v večinski lasti Občine Tržič (v nadaljevanju: javne organizacije), če z zakonom ni drugače določeno.
2. člen
Smernice za določitev plač oziroma količnikov za določitev osnovnih plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Tržič, določajo zakoni, ki veljajo za javni sektor, podzakonski predpisi izdani na podlagi teh zakonov in kolektivne pogodbe, ki urejajo področje dejavnosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Tržič ter način določanja plač oziroma količnikov za določitev osnovnih plač direktorjev oziroma ravnateljev teh javnih zavodov.
3. člen
Na podlagi meril določene osnovne plače direktorjev oziroma ravnateljev javnih organizacij ne smejo biti višje od plače župana za poklicno opravljanje funkcije.
4. člen
Pri določanju osnovne plače direktorja oziroma ravnatelja javne organizacije se, če ni z zakonom drugače določeno, upoštevajo naslednja merila (% plače župana za poklicno opravljanje funkcije):
1. število zaposlenih v javni organizaciji
– do 10 zaposlenih 20%
– od 11 do 50 zaposlenih 25%
– nad 50 zaposlenih 30%
2. pomen javne organizacije
– delovanje javne organizacije je pomembno za občane 5%
– delovanje javne organizacije je zaradi opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb življenjskega pomena za občane 10%
3. število dejavnosti javne organizacije
– javna organizacija izvaja do štiri različne dejavnosti 5%
– javna organizacija izvaja pet ali več različnih dejavnosti 10%
4. zahtevana izobrazba direktorja oziroma ravnatelja javne organizacije
– V. stopnja izobrazbe 10%
– VI. stopnja izobrazbe 15%
– VII. stopnja izobrazbe 25%
5. zahtevane izkušnje na vodilnih delovnih mestih
– do 5 let 20%
– nad 5 let 25%
5. člen
Višino osnovne plače direktorja oziroma ravnatelja javne organizacije na podlagi meril, določenih v tem pravilniku, določi za sklepanje pogodbe o zaposlitvi pristojni organ. Ta organ določi tudi dodatke k osnovni plači direktorja oziroma ravnatelja javne organizacije.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 141-02/02-02
Tržič, dne 3. novembra 2004.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost