Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5108. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah programa za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane v Občini Rogašovci, stran 14803.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03) je Občinski svet občine Rogašovci 14. redni seji dne 24. 9. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o finančnih intervencijah programa
za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane v Občini Rogašovci
1. člen
Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje (Uradni list RS, št. 43/04) se spremeni in dopolni tako, da se 8. člen 13. točka v celoti glasi:
Regresiranje umetnega osemenjevanja krav, telic in plemenskih svinj ter nakup plemenskih merjascev:
Namen ukrepa: podpora vzreji kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenskih krav, telic in plemenskih svinj v kmečki reji in skozi program umetnega osemenjevanja izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah.
Z nakupom kvalitetnih plemenskih merjascev se izboljša pridelava kvalitetnega svinjskega mesa.
Regresira se samo prva osemenitev oziroma nakup merjasca.
Višina regresa:
– do 50% cene za kupljeno seme za prvi pripust krave, telice ali plemenske svinje,
– nakup merjasca se regresira do višine 30.000 SIT po komadu.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– originalni račun o izvršeni storitvi s poročilom o opravljeni osemenitvi s strani pooblaščene veterinarske službe oziroma račun in ostale dokumente iz katerih je razvidno poreklo kupljenega plemenskega merjasca.
Št. 015 03-1/2004-7
Rogašovci, dne 24. septembra 2004.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti