Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5098. Cenik materialnih stroškov za izdajo projektnih pogojev, stran 14796.

Na podlagi 51. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04), 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 59/04) in na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001 in 44/2002) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 14. 10. 2004 sprejel
C E N I K
materialnih stroškov za izdajo projektnih pogojev
1
Storitev                            Cena (SIT)
1.  INDIVIDUALNE STANOVANJSKE HIŠE,
   VIKENDI, GOSPODARSKA POSLOPJA
   projektni pogoji pred izdelavo načrta     3 ure    14.790,00
2.  OBRTNE DELAVNICE, BLOKI, INDUSTRIJA
   IN DRUŽBENA DEJAVNOST
   a) projektni pogoji pred izdelavo načrta    5 ur    24.650,00
   b) projektni pogoji pred izdelavo načrta
   za spremembo namembnosti           2,5 ure    12.325,00
 
Specifikacija materialnih stroškov za
izdajo projektnih pogojev:
I.  sprejem, proučitev in vpis zahtevka 0,5 ure
II. pregled in priprava dokumentacije v podzemnem
   katastru in strokovni posvet z razvojnim
   inženirjem 1,5 ure za indiv. gradnjo
II. a isto kot II., samo za obrt in
   industrijo 2,5 ure za obrt, industrijo
III. izdelava projektnih pogojev 1,0 ura
   SKUPAJ: za 1. = 3,0 ure, za 2. = 5,0 ur
 
3.  PODALJŠANJE PROJEKTNIH POGOJEV
   a) za individualno gradnjo           1 ura    4.930,00
   b) za obrt in industrijo            2 uri    9.860,00
 
4.  IZDELAVA SMERNIC IN PROJEKTNIH POGOJEV
   K STROKOVNIM PODLAGAM ZA PROSTORSKE
   IZVEDBENE AKTE – PIA
 
   strošek dela v pisarni             4 ure    19.720,00
   ter strošek dela in kilometrine za
   ogled na terenu                   po dej. stroških
 
Specifikacija materialnih stroškov za izdajo
projektnih pogojev za PIA:
I.  sprejem, proučitev in vpis zahtevka     0,5 ure
II. pregled in priprava dokumentacije v podzemnem
   katastru in strokovni posvet z razvojnim
   inženirjem                  1,5 ure
III. izdelava projektnih pogojev         1,0 ura
   SKUPAJ: za 4. = 4,0 ure
 
5.  PISNO MNENJE ZA LOKACIJSKO INFORMACIJO
   a) za individualno gradnjo           1 ura    4.930,00
   b) za obrt in industrijo            2 uri    9.860,00
 
Specifikacija materialnih stroškov za odklonitev
PP in mnenje za lok. informacijo:
I.  sprejem, proučitev in vpis zahtevka
   za ind. gradnjo               0,5 ure
IV. sprejem, proučitev in vpis zahtevka
   za obrt in industrijo            1,5 ure
V.  izdelava odklonitve ali mnenja        0,5 ure
   SKUPAJ: I + V = 1,0 ura, I + IV = 2,0 uri
 
   OPOMBE:
  * Materialni strošek izdelave projektnih pogojev znaša 4.930,00
SIT/uro za visoko zahtevna dela!
  * Ogled na terenu za pripravo projektnih pogojev se zaračuna posebej
po dejansko porabljenem času!
  * Storitve po tem ceniku se ne zaračunavajo lokalnim skupnostim
2
V cenah storitev ni upoštevan 20% davek na dodano vrednost.
3
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-37/2004
Novo mesto, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti