Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5096. Odlok o kategorizaciji kolesarskih in pešpovezav Novega mesta, stran 14793.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02), prvega odstavka 5. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99), 14. člena Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97), 3. in 4. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 47/97) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 14. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji kolesarskih in pešpovezav Novega mesta
1. člen
(Namen odloka)
Ta odlok določa kategorizacijo kolesarskih in pešpovezav na območju mesta Novo mesto. Kategorizirajo se povezave, ki so obstoječe oziroma predvidene s prostorskimi izvedbenimi načrti oziroma projekti.
2. člen
Skladno z Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list, št. 47/97) se občinske kolesarske povezave na območju mesta Novo mesto kategorizirajo kot javne poti za kolesarje / KJ. Te pa se skladno z Odlokom o merilih za kategorizacijo kolesarskih in pešpovezav Novega mesta (Uradni list RS, št. 122/04) delijo na primarne, sekundarne in rekreativne. Pešaške povezave so v tem odloku zastopane pri rekreativnih kolesarskih in pešpovezavah. Druge pešpovezave (pločniki) se urejajo ločeno od kolesarskih povezav.
3. člen
Kategorizirajo se naslednje primarne kolesarske povezave na območju mesta Novo mesto:
+------------------+---------+----------------------------------------+-------+
|Primarna     |Številka |Identifikacija začetka (z:)       |Dolžina|
|kolesarska    |poti   |in konca odseka (k:)          |v km  |
|povezava KJ/P   |     |                    |    |
+------------------+---------+----------------------------------------+-------+
|         |     |z: križišče s Seidlovo cesto na jugu,  |    |
|Ljubljanska    |KJ/P-1  |k: križišče z LC v Ždinjo vas na severu |4,25  |
|cesta*      |     |                    |    |
+------------------+---------+----------------------------------------+-------+
|         |     |z: križišče pri Šmihelskem mostu na   |    |
|Kandijska cesta** |KJ/P-2  |zahodu, k: križišče s Šentjernejsko   |1,47  |
|         |     |cesto na vzhodu             |    |
+------------------+---------+----------------------------------------+-------+
|         |     |z: križišče s Kandijsko cesto na    |    |
|Šentjernejska   |KJ/P-3  |zahodu, k: vzhodni rob naselja Mali   |2,83  |
|cesta*      |     |Slatnik na vzhodu            |    |
+------------------+---------+----------------------------------------+-------+
|         |     |z: križišče s Kandijsko cesto na    |    |
|Ljubenska cesta** |KJ/P-4  |severu,                 |2,02  |
|         |     |k: križanje z žel.progo na jugu     |    |
+------------------+---------+----------------------------------------+-------+
|         |     |z: križišče z Andrijaničevo cesto na  |    |
|Straška cesta**  |KJ/P-5  |severovzhodu, k: zahodni rob naselja  |3,37  |
|         |     |Prečna na zahodu            |    |
+------------------+---------+----------------------------------------+-------+
|         |     |z: križišče s Straško cesto na severu, |    |
|Češča vas –    |KJ/P-6  |k: zahodni rob naselja Groblje na    |2,70  |
|Straška cesta**  |     |jugozahodu               |    |
+------------------+---------+----------------------------------------+-------+
|         |     |z: načrtovano križišče povezovalne   |    |
|Povezovalna    |KJ/P-7  |ceste od AC priključka v Mačkovcu z   |2,15  |
|cesta**      |     |Andrijaničevo cesto na zahodu,     |    |
|         |     |k: vzhodni rob urbanistične zasnove   |    |
|         |     |Novega mesta v Mačkovcu         |    |
+------------------+---------+----------------------------------------+-------+
 
  kolesarska povezava je že izvedena,
  * kolesarska povezava je delno izvedena,
  ** kolesarska povezava še ni izvedena.
4. člen
Kategorizirajo se naslednje sekundarne kolesarske povezave na območju mesta Novo mesto:
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Sekundarna kolesarska  |Številka |Identifikacija začetka (z:)   |Dolžina|
|povezava KJ/S      |poti   |In konca odseka (k:)       |v km  |
|o: območje mesta     |     |                 |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Kočevarjeva ulica *   |     |z: križišče z Ljubljansko cesto |    |
|o: Bršljin        |KJ/S-1  |na jugu,             |0,63  |
|             |     |k: križišče z Ljubljansko cesto |    |
|             |     |na severu            |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Cesta brigad z odcepom po|     |z: križišče s Kočevarjevo ulico |    |
|Ulici Danila Bučarja ** |KJ/S-2  |na jugu, k: križišče z      |1,05  |
|o: Bršljin        |     |Andrijaničevo cesto na severu,  |    |
|             |     |ter Ulica Danila Bučarja     |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Povezava ulic Žlebej –  |     |z: križišče s Kettejevim     |    |
|Kettejev drevored **   |KJ/S-3  |drevoredom na jugu, k: križišče |0,29  |
|o: Bršljin        |     |z ulico Žlebej na severu     |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|cesta Bršljin **     |     |z: križišče z Ljubljansko cesto |    |
|o: Bršljin        |KJ/S-4  |na vzhodu, k: križišče s Straško |0,59  |
|             |     |cesto na zahodu         |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Koštialova ulica in   |     |z: križišče s Seidlovo cesto na |    |
|Mestne njive **     |KJ/S-5  |jugu,              |0,49  |
|o: Mestne njive     |     |k: iztek ulice Mestne njive na  |    |
|             |     |severu v območje Marofa     |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Mačkovec – Bajnof **   |     |z: križišče s Šmarješko cesto na |    |
|o: Mačkovec, Trška gora |KJ/S-6  |jugu,              |0,82  |
|             |     |k: uvoz v območje šole na    |    |
|             |     |Bajnofu na severu        |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|vas Krka, Ragovo,    |     |z: vzhodni rob vasi Krka na   |    |
|Ragovska ulica **    |KJ/S-7  |severovzhodu, k: križišče    |3,37  |
|o: Ragovo, Ragovska   |     |Ragovske ulice s Kandijskim   |    |
|             |     |mostom na jugozahodu ter odcep  |    |
|             |     |do Levičnikove ceste       |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Kandijski most, Glavni  |     |z: križišče Kandijskega mostu s |    |
|trg, Rozmanova ulica ** |KJ/S-8  |Kandijsko cesto na jugu, k:   |0,83  |
|o: jedro mesta      |     |križišče Rozmanove ulice s    |    |
|             |     |Seidlovo cesto na severu     |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Topliška cesta – novi  |     |z: križišče na Topliški cesti  |    |
|most na         |KJ/S-9  |pri Tušu na jugu, k: iztek mostu |0,33  |
|Loki – Župančičevo    |     |na Župančičevo sprehajališče na |    |
|sprehajališče      |     |severu              |    |
|o: Portoval       |     |                 |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Trdinova ulica,     |     |z: križišče s Kandijsko cesto na |    |
|Skalickega ulica **   |KJ/S-10 |severu, k: iztek Skalickega   |0,87  |
|o: Grm          |     |ulice na pešpot Ob Težki vodi na |    |
|             |     |jugozahodu            |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Smrečnikova ulica, Nad  |     |z: križišče Smrečnikove s    |    |
|mlini, Šmihel **     |KJ/S-11 |Trdinovo ulico na vzhodu, k:   |1,01  |
|o: Grm, Šmihel      |     |Ljubenska cesta pri pokopališču |    |
|             |     |na zahodu            |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Ulica Slavka Gruma,   |     |z: križišče Ulice Slavka Gruma s |    |
|Šipčev hrib, po severnem |KJ/S-12 |Topliško cesto na zahodu, k:   |1,38  |
|robu območja       |     |iztek poti na mostu na Ljubensko |    |
|srednješolskega centra do|     |cesto pri pokopališču na vzhodu |    |
|Ljubenske ceste **    |     |                 |    |
|o: Drska         |     |                 |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Ulica Drska, Šegova   |     |z: križišče na Drski z Ulico   |    |
|ulica, skozi območje   |KJ/S-13 |Slavka Gruma na severu ter odcep |2,25  |
|srednješolskega centra, |     |po ulici Drska mimo avtobus.   |    |
|Bajčeva ulica *     |     |postaje na severu, k: križišče  |    |
|o: Drska, Šmihel     |     |Ljubenske ceste z železniškim  |    |
|             |     |viaduktom            |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Ob Težki vodi, Jedinščica|     |z: križišče ulice Ob Težki vodi |    |
|**            |KJ/S-14 |z Ljubensko cesto, k: križišče  |1,70  |
|o: Regrča vas      |     |ulice Jedinščica z Belokranjsko |    |
|             |     |cesto              |    |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
|Podbreznik **      |     |z: in k: križišče z lokalno   |    |
|o: Češča vas       |KJ/S-15 |cesto Bršljin -Češča vas     |1,26  |
+-------------------------+---------+---------------------------------+-------+
 
 
  kolesarska povezava je že izvedena,
  * kolesarska povezava je delno izvedena,
  ** kolesarska povezava še ni izvedena.
  o: območje mesta, kjer poteka povezava
5. člen
Kategorizirajo se naslednje rekreativne kolesarske in pešpovezave, med katere spadajo tudi sprehajališča na območju mesta Novo mesto:
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Rekreativna     |Številka |Identifikacija začetka (z:)     |Dolžina|
|kolesarska in peš  |poti   |In konca odseka (k:)         |v km  |
|povezava KJ/R    |     |                   |    |
|o: območje mesta   |     |                   |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Pot po območju    |     |z: iztek Ul. Danila Bučarja na    |    |
|Marofa -1      |KJ/R-1  |severu,               |0,74  |
|o: Marof       |     |k: iztek ulice Mestne njive na jugu |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Pot po območju    |     |z: križišče s Kočevarjevo ulico na  |    |
|Marofa -2      |KJ/R-2  |zahodu, k: križišče z Andrijaničevo |1,39  |
|o: Marof       |     |cesto na vzhodu           |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Pot ob Krki v Plavi |     |z: in k: križišči s Seidlovo cesto  |    |
|laguni        |KJ/R-3  |na jugu in severu          |0,64  |
|o: Plava laguna   |     |                   |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Povezava ulice    |     |z: križišče z ulico Bršljin na    |    |
|Bršljin z      |KJ/R-4  |severu, k: iztek na Župančičevo   |0,62  |
|Župančičevim     |     |sprehajališče na jugu        |    |
|sprehajališčem o:  |     |                   |    |
|Bršljin       |     |                   |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Kettejev drevored * |     |z: križišče z Ljubljansko cesto na  |    |
|o: Bršljin – staro  |KJ/R-5  |severu, k: križišče s Seidlovo cesto |1,23  |
|mestno jedro     |     |na jugu               |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|           |     |z: iztek na Jakčevo ulico na jugu,  |    |
|Ragov log      |KJ/R-6  |k: iztek na levi breg Krke na severu |2,32  |
|o: Ragov log     |     |ter odcep skozi vas Ragovo na    |    |
|           |     |severovzhodu in odcep čez Ragovski  |    |
|           |     |most                 |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|           |     |z: vzhodni rob vasi Krka na     |    |
|vas Graben,     |KJ/R-7  |severovzhodu, k: križišče ceste   |2,14  |
|Drgančevje      |     |Velika Cikava s Šentjernejsko cesto |    |
|o: Graben, Žabja vas |     |na jugozahodu ter odcep do Vzhodne  |    |
|           |     |ceste                |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Gozdna in poljska  |     |                   |    |
|pot po vzhodnih   |KJ/R-8  |z: križišče s Šentjernejsko cesto na |1,90  |
|obronkih Žabje vasi |     |severu, k: križišče z Belokranjsko  |    |
|in Gotne vasi    |     |cesto na jugu            |    |
|o: Žabja vas, Gotna |     |                   |    |
|vas         |     |                   |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Pot po levem bregu  |     |                   |    |
|Krke (vključuje tudi |KJ/R-9  |z: iztek na Ulico talcev na severu, |1,10  |
|Sprehajališče od   |     |k: iztek na Župančičevo       |    |
|mlina do mlina)   |     |sprehajališče na jugu        |    |
|o: staro mestno   |     |                   |    |
|jedro        |     |                   |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Župančičevo     |     |z: iztek na Pugljevo ulico na    |    |
|sprehajališče *   |KJ/R-10 |vzhodu, k: križišče z Medičevo ulico |2,08  |
|o: staro mestno   |     |v Bršljinu              |    |
|jedro – Bršljin   |     |                   |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Sprehajališče    |     |z: speljava s Kandijske ceste za   |    |
|Primicove Julije in |KJ/R-11 |mostom čez Težko vodo na vzhodu,   |0,53 in|
|pot skozi Portoval  |     |k: križišče s Topliško cesto na jugu |2,71  |
|o: Kandija in    |     |                   |    |
|Portoval       |     |                   |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Pot Ob Težki vodi v |     |z: Ulica Mirana Jarca v križišču s  |    |
|območju Kandije   |KJ/R-12 |Kandijsko cesto na severu,      |0,87  |
|o: Kandija, Šmihel  |     |k: iztek na pot ob Varstvenem centru |    |
|           |     |v Šmihelu na jugu          |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Pot ob Težki vodi od |     |z: križišče z Ljubensko cesto na   |    |
|Šmihela do Gotne   |KJ/R-13 |severu, k: križišče z Belokranjsko  |2,61  |
|vasi         |     |cesto na jugu ter iztek v območje  |    |
|o: Šmihel, Gotna vas |     |Regrče vasi na cesto Ob Težki vodi  |    |
|           |     |ter odcep proti gradu Grm do     |    |
|           |     |Skalickega ulice           |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Regrča vas – Sv.Rok, |     |z: križišče z ulico Ob Težki vodi na |    |
|Regrške Košenice   |KJ/R-14 |severu,               |2,46  |
|o: Regrča vas,    |     |k: križišče z Ljubensko cesto na   |    |
|Regrške Košenice   |     |jugozahodu              |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Mrzla dolina     |     |z: podvoz pod Topliško cesto na   |    |
|o: Drska, Mrzla   |KJ/R-15 |severu,               |1,48  |
|dolina        |     |k: območje OŠ Drska na vzhodu    |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|Cesta Groblje od   |     |z: cesta Groblje od križišča z    |    |
|Cegelnice do Češče  |KJ/R-16 |Medičevo ulico na severu, k:     |3,70  |
|vasi         |     |križišče z lokalno cesto Češča vas – |    |
|o: Cegelnica, o:   |     |Bršljin in odcep na predviden    |    |
|Groblje, Češča vas  |     |pešaški most proti Irči vasi     |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|gozdna in poljska  |     |z: križišče ceste Groblje z ulico  |    |
|pot od Cegelnice do |KJ/R-17 |Lastovče na severovzhodu,      |3,34  |
|območja Podbreznik  |     |k: križišče z lokalno cesto Češča  |    |
|in do Grobelj    |     |vas – Bršljin ter odcep do naselja  |    |
|o: Cegelnica,    |     |Groblje na jugozahodu        |    |
|Groblje, Češča vas  |     |                   |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|           |     |z: križišče z lokalno cesto Bršljin |    |
|Podbreznik – Prečna |KJ/R-18 |-Češča vas na jugu, k: iztek v    |1,21  |
|o: Češča vas –    |     |naselje Prečna na severu       |    |
|Prečna        |     |                   |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
|           |     |z: začetek drevoreda Šance na    |    |
|Sprehajališče Šance |KJ/R-19 |severu,               |0,30  |
|o: staro mestno   |     |k: iztek Šanc na Loko na Župančičevo |    |
|jedro        |     |sprehajališče ob Krki        |    |
+---------------------+---------+-------------------------------------+-------+
 
 
  kolesarska in pešpovezava je že izvedena kot poljska pot, gozdna pot, manj
prometna cesta oziroma je njena izvedba predvidena s prostorskimi izvedbenimi
načrti (PIN)
  * obstoječa mestna sprehajališča
  o: območje mesta, kjer poteka povezava
6. člen
(Oprema kolesarskih in pešpovezav)
Počivališča
Ob križanjih peš in kolesarskih poti na mestih povečane intenzivnosti javnih programov v kombinaciji s posebnimi mestnimi programi oziroma javnimi površinami (zelenice, igrišča, otroška igrišča) se uredijo počivališča za pešce in kolesarje s pripadajočo urbano opremo. Počivališča in razgledne točke ob kolesarskih in pešpoteh morajo biti izven svetlega profila kolesarskih in pešpoti ter ustrezno označene s prometno signalizacijo in obvestilnimi tablami.
Urbana oprema
Kolesarske povezave se opremijo s kažipoti, info-tablami, kartami možnih relacij, na mestih križanj pa tudi z ovirami za motoriste in avtomobiliste. Počivališča se opremijo s klopmi, smetnjaki, stojali za kolesa, koši za smeti, po potrebi in glede na pomembnost posamezne lokacije tudi s pitno vodo. Uporablja se tudi obstoječo urbano opremo prostora: čolnarne, klopi ipd.
7. člen
(Označevanje kolesarskih in pešpovezav)
Pripravi se enoten sistem označevanja vseh kategorij kolesarskih in pešpovezav, predlaganih s tem odlokom oziroma njegovimi dopolnitvami.
Primarne kolesarske povezave: morajo biti ustrezno označene s sistemom prometnega označevanja na vozni površini in s prometnimi znaki. Dodajo se tudi posebne označbe in oštevilčenje posamezne povezave skladno s tem odlokom.
Sekundarne kolesarske povezave: morajo biti ustrezno označene s sistemom prometnega označevanja na vozni površini in s prometnimi znaki. Dodajo se tudi posebne označbe in oštevilčenje posamezne povezave skladno s tem odlokom.
Rekreativne peš in kolesarske povezave: se ustrezno označijo s sistemom prometnega označevanja na vozni površini ali s prometnimi znaki. Te povezave morajo biti posebej označene – z označbo in oštevilčenjem (poimenovanjem) posamezne poti skladno s tem odlokom.
Kolesarske in pešpoti ter oprema le-teh se projektirajo in izvajajo v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi in navodili s področja varnosti v prometu. Če je steza za pešce in kolesarje namenjena hkrati obojim, se morajo pešci usmeriti na levo stran steze v smeri hoje.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-11/2000
Novo mesto, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti