Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5095. Odlok o merilih za kategorizacijo kolesarskih in pešpovezav Novega mesta, stran 14792.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02), prvega odstavka 5. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99), 14. člena Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97), 3. in 4. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 47/97) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 14. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o merilih za kategorizacijo kolesarskih in pešpovezav Novega mesta
1. člen
(Namen odloka)
Ta odlok določa merila za kategorizacijo kolesarskih in pešpovezav na območju mesta Novo mesto.
2. člen
Kategorizirajo se povezave, ki so že izvedene:
– kolesarske steze vzdolž cest,
– kolesarsko-pešaške poti, za katere se uporabijo že obstoječe javne poti ipd.
Kategorizirajo se tudi povezave, katerih izvedba je že predvidena ali sprejeta s prostorskimi izvedbenimi načrti.
3. člen
(Kriteriji za kategorizacijo kolesarskih povezav)
Izbor omrežja kolesarskih povezav, ki se kategorizira, je pripravljen na osnovi kriterijev:
– potek ob vseh pomembnejših mestnih prometnicah, potek ob cestah in po poteh, ki bodo smiselno povezovale obstoječe in predvideno omrežje kolesarskih in pešpovezav v sklenjen sistem;
– potek ob mestnih vodotokih in zelenih površinah, vendar po območjih, ki so dobro integrirana v mestno pozidano strukturo in imajo zato urbani značaj ter večje število uporabnikov;
– potek po mestnih in primestnih gozdovih in kmetijskih površinah – po javnih poteh, primernih za rekreacijo in za povezavo posameznih smeri kolesarskega omrežja v sklenjen sistem.
4. člen
(Podkategorije kolesarskih povezav)
Znotraj kategorije javne poti za kolesarje/KJ se mestno pomembne kolesarske in pešpovezave razvrstijo še v tri podkategorije: primarna in sekundarna kolesarska povezava ter rekreativna kolesarska in pešpovezava.
5. člen
Primarne kolesarske povezave: KJ/P
Med primarne kolesarske povezave se uvrstijo povezave, ki:
– potekajo ob primarnih mestnih cestah,
– so najkrajše povezave tudi na daljših razdaljah (do primestnih naselij in drugih pomembnih lokacij izven območja mesta),
– predstavljajo osnovno ogrodje omrežja kolesarskih povezav,
– so namenjene kolesarjenju v šolo, na delo, do lokacij oskrbnih oziroma storitvenih dejavnosti (vitalne vsakodnevne, delovne poti).
Primarne kolesarske povezave se zaradi večjih hitrosti motornega prometa načeloma urejajo ločeno od njega – kot kolesarske steze.
6. člen
Sekundarne kolesarske povezave: KJ/S
Med sekundarne kolesarske povezave se uvrstijo povezave:
– ki potekajo ob sekundarnih mestnih cestah, znotraj naselja, v mestnem jedru,
– ki podrobneje razčlenjujejo, povezujejo in dopolnjujejo primarno omrežje,
– ki so namenjene kolesarjenju znotraj območij primarnih povezav oziroma navezovanju nanje,
– kjer so prisotne manjše hitrosti motornega prometa.
Sekundarne kolesarske povezave se urejajo ločeno od motornega prometa (kot kolesarske steze), dovoljeno je tudi združevanje s površinami za motorni promet (kolesarski pasovi).
7. člen
Rekreativne kolesarske in pešpovezave: KJ/R
Med rekreativne kolesarske in pešpovezave se uvrstijo povezave, ki:
– so urejene ločeno od prometnic oziroma na cestah z malo motornega prometa,
– se navezujejo na primarno ali sekundarno omrežje, potekajo pa po zelenih sistemih,
– so namenjene pretežno rekreativnemu kolesarjenju, lahko pa tudi kot vsakodnevne poti.
Rekreativne kolesarske in pešpovezave se urejajo pretežno ločeno od cest motornega prometa. Če so predvidene na manj prometnih cestah, je dovoljeno združevanje s površinami za motorni promet (kolesarski pasovi), pri čemer morajo biti pešpovršine (pločniki) ločene od motornega prometa. Sem spadajo tudi mestna sprehajališča.
8. člen
Kategorizacija kolesarskih in pešpovezav Novega mesta se določi z Odlokom o kategorizaciji kolesarskih in pešpovezav Novega mesta (Uradni list RS, št. 122/04) in na podlagi Odloka o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta (Uradni list RS, št. 122/04).
9. člen
Na podlagi tega odloka se pripravi Odlok o kategorizaciji kolesarskih in pešpovezav Novega mesta.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-10/2004
Novo mesto, dne 14. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti