Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5091. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za obrtno cono Novi Jork, območje EKO-LES, stran 14785.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1) in 30. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00, 76/02) je župan Občine Markovci sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev lokacijskega načrta za obrtno cono Novi Jork, območje EKO-LES
1
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za obrtno cono Novi Jork, območje EKO-LES, ki ga je pod številko 14/2003 z datumom november 2003 izdelala družba UMARH d.o.o., iz Ptuja.
2
Razgrnjeni predlog dopolnitve lokacijskega načrta obravnava umestitev dejavnosti družbe EKO-LES d.o.o., Rajšpova ulica 22, 2250 Ptuj, v poselitveno območje P13-O1 Obrtna cona Novi Jork. Poselitveno območje je namenjeno obrtni coni in proizvodnim dejavnostim. Program priprave prostorskega akta je objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/04.
3
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta bo v prostorih Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, od 19. 11. 2004 do vključno 20. 12. 2004, v času uradnih ur Občinske uprave občine Markovci.
4
V času javne razgrnitve bo javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta izvedena v sredo, 8. 12. 2004, ob 16. uri, v prostorih Občine Markovci (sejna dvorana).
5
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu lokacijskega načrta na naslov Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, ali na naslov Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih vpišejo v knjigo pripomb.
6
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04/00-6
Markovci, dne 2. novembra 2004.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost