Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004

Kazalo

5085. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani, stran 14780.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 12. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 68/03) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 15. redni seji dne 27. 10. 2004 sprejel
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani
1. člen
4. člen Pravilnika o sofinanciranju programov športa v občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 68/03), se v celoti nadomesti z besedilom:
Občina sofinancira naslednje vsebine in programe športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
  – športna vzgoja otrok – program javnega zavoda,
  – športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
  – interesna športna vzgoja otrok in mladine,
  – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
Občina sofinancira naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:
– sofinanciranje športnih društev,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– športne prireditve,
– založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih površin in objektov.
2. člen
Drugi odstavek 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 68/03), se dopolni tako, da se glasi:
Komisijo sestavljajo:  – predstavnik športnih društev,
            – predstavnik Odbora za družbene dejavnosti,
            – predstavnik občinske uprave.
3. člen
7. člen Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 68/03), se dopolni tako, da se za prvim odstavkom omenjenega člena doda še naslednje besedilo:
Občinske strokovne službe pripravijo poročilo o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto ter poročilo predstavijo strokovni komisiji ter odboru za družbene dejavnosti ob sprejemanju letnega programa športa.
4. člen
Te dopolnitve in spremembe Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 65000-9/03-10
Dol pri Ljubljani, dne 27. oktobra 2004.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost